Vi trenger gode planer for nordsiden | Hønsand, Nordsia og Holttangen vel

FORTSETTER: Etter mange års stillstand åpner veivesenet for utbygging i øvre Hønengata. - La oss få en overordnet plan, uttaler vel-foreningene.

FORTSETTER: Etter mange års stillstand åpner veivesenet for utbygging i øvre Hønengata. - La oss få en overordnet plan, uttaler vel-foreningene. Foto:

Av

– Vi ber politikerne om at det blir utarbeidet skikkelige overordnede planer for nordsiden av Hønefoss, før flere byggeprosjekter blir godkjent og realisert, oppfordrer lokale velforeninger.

DEL

MeningerStadig vekk dukker det opp artikler i Ringerikes Blad om nye planer for boligfortetting på nordsiden av Hønefoss. Politikerne har flere ganger presisert at det skal utarbeides overordnede rammeplaner, eller strategiplaner, for nordsiden. Sentrumsplanene må først komme på plass, sier de.

Dette virker greit, men det er noe urovekkende ved det som skjer nå.

I Ringerikes Blad ble det nylig skrevet en artikkel om: «Nå kan det endelig bli bo- og handlesenter i Hønengata: Mekler om trafikken».

Mye rabalder

Behandlingen av Hønengaten 40–44 pågår fremdeles. Hønengaten 26 er ferdigbehandlet, men ikke realisert. Det har vært mye rabalder rundt disse planene.

Vi ser at Hønengata 34 nå er solgt til en investor. Kan dette kjøpet føre til en ny sak lignende Hønengaten 40-44? Hønengaten 34 framstår i dag som et signalbygg langs denne gaten. Dersom dette bygget skal erstattes med et nytt leilighetsbygg, kan det på ingen måte gi tilsvarende kvaliteter som det den nåværende bygningen gir.

Bygging av mange nye leiligheter på Shell-tomta (Hønengaten 59) er under utredning.

På kommunens nettside står det at: «Arbeidet med detaljregulering for Bekkegata 15 -17 i Hønefoss nord er startet opp. Hensikten med planen er å fortette området fra 2 boenheter til 10 boenheter – 6 kjedede eneboliger og 2 tomannsboliger. Eksisterende bebyggelse rives. Frist for innspill er 12. desember 2018».

Skrevet av representanter for Hønsand Vel + Nordsia Vel + Holttangen Vel

Vi bor på nordsiden av Hønefoss

Bekkegata

Det foreligger et forslag fra utbyggeren av Bekkegata 15-17, om en økning av utnyttelsesgraden på tomten fra 25 prosent til 45 prosent. I planene for Hønengata 40–44 er utnyttelsesgraden over 45 prosent. – Planer for hvordan trafikkavviklingen skal utbedres i disse områdene dersom boligtettheten skal bli vesentlig større, foreligger ikke.

Den nye Ullerål skole er under bygging. Planene for denne skolen, er at de elevene som nå går på Hønefoss skole skal splittes i to. – Planer for at den nye skolevei skal bli trygg, er fremdeles ikke på plass. FAU uttrykker bekymring for barnas ve og vel.

Hva er det som skjer? Skal den nordre bydelen av Hønefoss fortettes før de overordnede rammeplanene er på plass? Skal det «i smug bygges ut i hytt og vær»?

Håper de ansvarlige (politikere eller kommunen) kan svare oss på dette!

Vi forstår lite, og da blir vi bekymret. Tryggheten vår blir rokket ved.

Selvfølgelig ønsker vi byfornying. Fortetting er en naturlig del av denne prosessen, men den må skje med en viss form for verdighet og helhetlige planer som befolkningen kan forstå. Vi trives godt her vi bor, og vi ønsker at trivselen og stoltheten for byen vår skal bli større, ikke mindre.

En god plan

Vi ber med dette de ansvarlige (politikere og kommunen) om at det blir utarbeidet skikkelige overordnede planer for nordsiden av Hønefoss, FØR flere byggeprosjekt blir godkjent og realisert. Denne utarbeidingen av planer må skje i samarbeid med befolkningen som helhet, i tillegg til utbyggerne.

De overordnede rammeplanene for den nordre bydelen av Hønefoss, bør omfatte gode, gjennomtenkte strukturer for vei og trafikk, boligfortetting samt handels- og næringslivet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags