Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens skole trenger mer enn nye bygg | Mons-Ivar Mjelde (Ap)

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert år får vi til politisk behandling en ståstedsanalyse for grunnskolen. «Tilstandsrapport for grunnskolen», heter dokumentet som beskriver status for ringeriksskolen. Den viser hvor vi er på resultatlisten og mange steder viser den også utvikling fra tidligere år.

Dette er et godt dokument for oss folkevalgte når vi skal se på ståsted for ringeriksskolen og hvilke tiltak vi eventuelt bør gjøre. Dette dokumentet er som rådmannen skriver et godt utgangspunkt for å mene noe om skolen ovenfor administrasjonen.

Mye bra

Årets rapport viser at vi gjør mye bra på Ringerike, men vi kan bli bedre mange steder også. Vi satser på barn og unge i Ringerike. For å investere i barn, er å investere i framtida.

Men vi må ikke tro at nye bygg og møbler automatisk skaper gode resultater. Vi må investere i innholdet også. Nye og oppussede bygg for gode rammer for læring. Men viktigst av alt er skolens innhold.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er noe jeg har skrevet om tidligere og for meg virket det som om det var en tverrpolitisk satsing på at man skulle sette inn litt ekstra de første årene for at alle skulle komme på et høyere nivå for grunnferdighetene lesing, skriving og regning, men både nasjonalt og lokalt virker det som om dette nå er glemt.

Den nye lærer normen vedtatt av regjering og KrF resulterer i at ressurser som før jobbet med 1.–4. trinn, nå skal dekke 1.–10. Da faller liksom tidlig bort og man står igjen med innsats. Lærerne er ikke fornøyde og det bør ikke foreldrene være heller.

Noe av det mest interessante med skolens rolle for barn, er å se på hvor mye kommunen klarer å tilføre de forutsetninger hvert enkelt barn ha. Altså hvilke faktorer skolen har på læring.

Hever de svakeste

Hvor mye vi hever de svakeste eksempelvis. Her sliter Ringerike midt på treet og tilfører i liten grad. Det betyr at vi fortsatt ikke gjør nok for den enkelte når vi legger forutsetningene for framtidens arbeidstakere. Her må vi bli bedre og da igjen er tidlig innsats en viktig faktor. 

Sikrer vi oss at alle barn som går ut av 4. klasse mestrer lesing, skriving og regning, så har de gode forutsetninger for læring de neste årene. Lykkes vi ikke, vil mange av de streve og ligge etter gjennom hele skoleløpet.

I verste fall blir de den ene av fire som dropper ut av skolen under videregående. Og tenk deg om. Hvor mange barn i skolealder kjenner du? Sett opp en liste alfabetisk og stryk hvert fjerde navn. Og ja, det kan være ditt barn også som dropper ut, ikke alle andres barn.

Må satse på innhold

Derfor er det viktig å satse på skolens innhold. Vi satser på nye verktøy ved å digitalisere ringeriksskolen, vi satser på kompetanse blant de ansatte, men vi burde gjøre mer.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur valgte å komme med en klar og tydelig anbefaling når status for grunnskolen ble behandlet. Rådmannen inviterte til innspill, og innspillet var at man må verne om skolen nå, slik at vi får bedre resulterer.

Ved å skjerme sektoren for effektiviseringskrav i 2019 ville man kunne tilføre litt ekstra for dem som trenger det mest. En investering man kan mangedoble gevinsten av senere når flere fullfører utdanningen som stadig blir viktigere for framtidas arbeidsliv.

Skuffende avslag

Derfor var det skuffende å se at formannskapet ikke ville være med på et tydelig signal til administrasjonen om at dette er en satsing. Formannskapet mente det var feil å mene noe nå, så tidlig.

Men jeg er av den oppfatning at styringssignaler som dette skal man gi når rådmannen spør om det. Og styringssignaler blir bedre om de gjøres innledende til budsjettfasen framfor siste innspurt av et budsjett i november.

Så får vi bare håpe at kommunestyret fatter et vedtak i tråd med hovedutvalget før ferien. Nettopp fordi barna våre fortjener det og fordi det å investere i barn og kunnskap er å investere i framtida.

Kommentarer til denne saken