Gå til sidens hovedinnhold

Erik Lahnstein: Tømmervogntogene må kunne kjøre med fulle lass

Artikkelen er over 3 år gammel

Høye transportkostnader gjør at det ofte ikke er økonomisk grunnlag for å hente ut skogressursene, skriver Erik Lahnstein i Norges skogeierforbund.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis transporten av tømmer i Norge skal være så effektiv og miljøvennlig som mulig, må tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass.

Selv om nesten hele vegnettet nå tåler en totalvekt på 60 tonn, kan dårlig standard på én enkelt bru føre til at tømmerbilene må kjøre med halvfulle lass.

Resultatet blir flere turer og tømmerbiler på vegene, noe som gir store ekstra kostnader og økte CO2-utslipp. I mange områder gjør høye transportkostnader at det ikke er økonomisk grunnlag for å hente ut skogressursene.

Effektivisering

Vi har et svært godt samarbeid med Statens vegvesen, og en systematisk satsing for å effektivisere næringens logistikk er drevet frem at storting og regjering. I behandlingen av nasjonal transportplan fikk regjeringen bred støtte i Stortinget for at det skal brukes 50 millioner kroner per år i perioden 2018-2023 for å få utbedret de viktigste flaskehalsene i fylkesvegnettet.

Erik Lahnstein

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

 

Mange bruer kan få tilstrekkelig standard om de forsterkes for noen millioner kroner. For de mest lønnsomme prosjektene er investeringen spart inn på mindre enn fem år.

Regjeringen har ikke fulgt opp med bevilgninger til å starte programmet i 2018.

Lønnsomt

Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, og de bidrar ekstremt målrettet til å styrke konkurransedyktigheten til næringslivet i distriktene, redusere klimagassutslippene og til å mobilisere mer fornybare bioressurser.

Vi håper Stortinget er enig i at vi bør hente ut disse gevinstene så raskt som mulig og løfter dette inn i statsbudsjettet for 2018.

Kommentarer til denne saken