Sindre Nørgaard: Kristen lære på avveie

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er øyensynlig «farlig» å være ærlig om tro i Norge i dag, i alle fall som kristen, skriver Sindre Nørgaard i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggI Ringerikes Blad 2. februar går det som en rød tråd gjennom skriveriene at menneske nå regnes mer viktig enn GUD, og GUDS ordet, som man kan lese i Bibelen.

Mao. er det nå kreert et annet evangelium: Menneske evangeliumet, lagd av mennesker. Alt om det kan man lese i Paulus annet brev til Timoteus 4: 3-4, skrevet for snart 2.000 år siden. Sitat: For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men efter sine egne lyster utvikle lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Sitat slutt.

Ikke av ny dato

Videre kan man lese i Apostelen Paulus brev, annet brev til Korinterne 11:4, sitat: For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det! Sitat slutt.

For menneskets trang til å dominere over Gud er ikke av ny dato, også samfunn som legaliserte først homofili, og som seinere utartet totalt. En av de var det kjente falne Romerriket.

Stortinget har jo ellers i 2016 tillatt til og med tvillingdrap i magen på mødre. Ca. 14.000 barn ser heller ikke verdens lys årlig her i Norge, og vi har i stedet måtte ty til storstilt immigrasjon for å opprettholde nok arbeidskraft i framtiden.

Tålte ikke innsigelsene

Børre Knudsen og Ludvig Nessa ble lyst i bann på abortmotstanden deres for mer enn en mannsalder siden. Den norske stat tålte ikke innsigelsene til de to ordinerte statskirke prestene. For statens dom er hard mot de som ikke godtar hedenskapets evangelium.

Jeg oppfordrer folk til selv å lese Paulus brev fra Nytestamentet i Bibelen. (For de som ikke har Bibelen i bokform hjemme kan du slå opp på nett på www.bibelen.no) For om man ikke kjenner Bibelens ord vil de humanistiske tankene styre tankeverden.

Det blir altså et valg mellom å følge Bibelens lære, eller kreere seg en menneskelagd teologi. Videre, vi bor i en fri verden der trosfrihet er en av de viktigste grunnpilarene. Det som er slående i en del debatter er hvor hatefulle gudsfornekterne fremstår. Hat ligger latent, og alt som kan tenkes å tro møtes med hat. Det er en farlig vei. Jeg selv vil i stedet møte andre troende kristne til konstruktiv dialog, til troende fra også andre religioner. Vi har mye å tilføre hverandre.

Glemt er trosfrihet

Men når hatets stemmer dukker opp så skal vi si fra der og da hva som ligger i retorikken. Ellers er det øyensynlig «farlig» å være ærlig om tro i Norge i dag, i alle fall som kristen. Glemt er trosfriheten vi har i vårt land, nedfelt i grunnloven.

Derfor vil jeg aldri godta hatets stemme mot tro, enten troen er kristen, muslimsk, eller annet. Folk får gjøre hva de vil, men Bibelens ord står fast. Alt annet er som det er skrevet, ønsketenkning, og et annet evangelium.

Sindre Nørgaard

Hole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags