Det var et usedvanlig bra og kreativt møte sist mandag om ny byplan for Hønefoss.

Interessante foredragsholdere, især sivilarkitekt Sissel Engblom. Ringerike kommune gjør klokt i å engasjere henne videre i byplanleggingen. Ellers meget bra med avsluttende kreativt forum der deltakerne kunne bli med i en idédugnad. Synes Ringerike kommune, både med ordfører Kjell Hansen, og prosjektleder Linda K. Nethus skal ha honnør for alt dette.

LES OGSÅ: Ungdommen har talt: – Slik vil vi ha nye Hønefoss sentrum!

Opplevelser på Tippen

Videre synes jeg både folk, utbyggere, og politikere må legge seg på hjerte at de mest sentrumsattraktive områdene ikke bare kan utbygges etter innfall og utfall fra utbyggere og arkitekter. Tippen er et slikt sted der kommunens innbyggeres ønsker skal gå foran kortsiktig profittjageri på slike steder. Sentrale steder i byen har utrolig mye å si både for innbyggerne og turister, men også for byens kvaliteter.

Tippen må omgjøres til et opplevelsesområde, med plass til de mange, med litt park, litt diverse småbaner for badminton, boccia, storsjakk etc., serveringssteder, småboder/butikker etc. Alt ut mot elven, og ikke høyere enn at man kan se over fra Bryggetorget, slik at byen virker åpen, og ikke lukkes igjen med stygge firkant bygninger.

LES OGSÅ: Studentene vil ha gangbru til Schjongslunden

Uklokt fravær

Til sist merket jeg meg at en del Ringerikes politikere, og noen sentrale utbyggere, glimret med sitt fravær. Det var uklokt, for mandagens møte var en av de beste kreative møtene jeg noen gang har vært på. Og folk jeg snakket med var fulle av lovord og entusiasme etter møtet. Håper dere fortsetter slik i Ringerike kommune.