Elling Hella Voja Heieren: Byutviklig og skoler i Schjongslunden

1. Barne skole 2. Ungdomsskole 3. Sjuerbane

1. Barne skole 2. Ungdomsskole 3. Sjuerbane Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Hvordan skal Schjongslunden brukes til? Elling Hella Voja Heieren har gjort seg noen refleksjoner i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevFriluftsliv, idrett, barn og unge. Myke trafikanter og trafikkavvikling. Miljø og kultur ...

Fremtiden for Hønefoss ligger i å bygge opp rundt det vi har og ikke rive ned underveis.

I Schjongslunden må det bygges barneskole (1), ungdomsskole (2) og sjuerbane (3).

LES OGSÅ: Fotballhall, ishockeyhall - eller skole?

For å få til dette bør tomten på Benterud selges igjen og pengene legges i utvikling av Schjongslunden. Det er fortsatt kjempeplass til friluft, badeplass og gangveier.

Ved å bygge bil og gangveier/broer fra Tolpinrud over til Benterud, videre over til Ringeriksgata (stadion) og så over til Støa/Kragstad/Tanberg/Vestern/Klekken vil det åpnes en øst - vest koridor som også tar opp i seg ny vei og bane.

Når dette er sagt må jeg ta med at trafikkavvikling i Hønefoss absolutt ikke løses ved å grave tunell under byen for å ende opp i ett lyskryss i Hønegaten.

Trafikken må utenom på omkjøringsveiene som finnes og det må lages tilførsel over broen på Follum, så i tunnel til Alme/Gummikrysset. Veien fra eplehagen til Jevnaker må oppgraderes og ny vei fra Hen til Eggemoen.

I byen er det enklest å fjerne alle (ikke ett / noen) lyskryss og erstatte de med en svak forhøyning i midten av hvert kryss, merke alle som rundkjøring med tilhørende vikeplikt slik det er gjort i Sandvika og Hokksund. Reduser gjerne hastigheten til 40 med tilhørende forhøyde fotgjengerfelt.

Legg gjerne til rette for syklende og gående men ikke bruk høye steinkanter som hindrer rullatorer, rullestoler, syklende og gående å komme frem.

Gang/sykkel broer fra Schjongslunden til HBV og fra Petersøya til Støa er også viktige tiltak.

Det viktigste er at alle disse tingene må sees i sammenheng og derigjennom skape en vinn - vinn situasjon for både barn, voksne, gående, syklende, trafikk, industri, miljø, idrett, kultur, fremtiden ...

Fremtiden for Hønefoss ligger i å bygge opp rundt det vi har og ikke rive ned underveis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags