Gå til sidens hovedinnhold

Venstre: Nå er det halv pris på gang- og sykkelveier

Artikkelen er over 5 år gammel

Med førstekandidat Helge Stiksrud i front slår Venstre et slag for gang- og sykkelveier i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Buskerud Venstre vil i kommende periode arbeide for å etablere sømløse og trafikksikre sykkelveinett rundt, og gjennom de fire byene i fylket vårt.

Buskerud Venstre mener at det er sykkelveiene langs innfartsveiene til Drammen, Kongsberg, Hokksund og Hønefoss som må prioriteres i neste periode.

Hovedproblemet synes å være at sykkelveiene ikke er sammenhengende rundt byene. Dette gjør at mange velger bort bruk av sykkel.

Kan søke om tilskudd

Regjeringen Solberg har, etter initiativ fra Venstre, etablert en ordning hvor samtlige fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd til etablering av gang- og sykkelveier.

LES OGSÅ: Sykkelby-status betyr ikke utgifter

Staten tilbyr å dekke halvparten av kostnadene, så lenge det foreligger en plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. Regjeringen har slått fast at sykkel er et billig og miljøvennlig transportmiddel, helt i tråd med Venstres politikk.

Helhetlig plan

Prop. 97 (2013-2014) «For at tilskot skal kunne bli gitt, må det ligge føre vedteken plan for samanhengande hovudnett for sykkeltrafikk. Det blir vidare lagt opp til at tilskotmottakar skal betale ein eigendel på 50 pst. av kostnaden ved prosjektet. Kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering vil kunne inngå i eigendelen».

Denne ordningen må innebære et taktskifte i fagmiljøene for byutvikling, slik at tilrettelegging for sykkel er med i alle fremtidige prosjekter. Samferdselsdepartementet tar sikte på å evaluere tilskuddsordningen etter to virkeår, og det er derfor viktig at vi starter nå.

Mer attraktivt

Det skal oppmuntres til å gjøre sykkelnettet mer attraktivt. Vi må tilrettelegge for trygge parkeringsplasser for sykkel på de beste stedene i byene.

Det kan være lurt å se til Oslo kommune som har utplassert servicestasjoner for småmekking og justering av sykler.

Venstre mener at markedsføringen av sykkel som arbeidstransportmiddel må intensiveres.

For tilreisende med tog og buss, er bysykler en god ordning for korte avstander. Vi mener at tiden nå er moden for å teste ut deleordning for el-sykler. Over større avstander, eller på strekninger med en viss høydeforskjell, som det er i og rundt Hønefoss, vil el-sykkel være en ordning for miljøbevisste tilreisende, eller lokalbefolkning med behov for et grønt alternativ til taxi.

En prøveordning med deleordning for el-sykkel ved kollektivknutepunkt bør kunne igangsettes raskt.

Grip muligheten!

Skal byene i Buskerud framstå som noe mer enn gjennomfartsårer, eller tilpasset utstrakt bruk av bil, bør vi gripe denne muligheten nå.

Dersom vi ønsker et grønt skifte må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Økt tilrettelegging og satsing på sykkel er et bidrag i så måte.

Kommentarer til denne saken