Gå til sidens hovedinnhold

Vi stoler på Jon Georg Dale | Lokale næringslivsledere

Artikkelen er over 3 år gammel

Jon Georg Dale har, som statssekretær i både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, vært med på å løfte fram Ringeriksbanen/E16 som et viktig nasjonalt prosjekt, sier lokale næringslivsledere i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er glade for at nettopp Jon Georg Dale erstattet Ketil Solvik-Olsen, da sistnevnte valgte å slutte som samferdselsminister. Dermed er landet fortsatt sikret en målrettet, ambisiøs og ryddig statsråd med ansvar for framtidens transport.

Dale har, som statssekretær i både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, vært med på å løfte fram Ringeriksbanen/E16 som et viktig nasjonalt prosjekt.

Som statssekretær for Solvik-Olsen i hele det første året hans som statsråd, var han med på å sende ut den historiske pressemeldingen rett før jul i 2013, hvor hans daværende sjef blant annet ble sitert på følgende:

Utrede og planlegge

«Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte arbeidet med å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet».

«Ringeriksbanen er et viktig nasjonalt prosjekt. Banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som følge av den sterke befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg vil en reisetidsreduksjon på nærmere én time gjøre togtrafikken mellom Oslo og Bergen mer attraktiv».

I og med at den nye samferdselsministeren var med på å igangsette arbeidet som etter hvert ble Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, stoler vi nå på at han også sørger for å videreføre dette på en god måte – gjennom å bidra til at alle formelle beslutninger om endelig bygging tas i inneværende stortingsperiode.

Første milepæl i denne forbindelse blir regjeringens framleggelse av statsbudsjettet 2019 den 8. oktober. I Jernbanedirektoratets handlingsplan 2018–2029 som ble besluttet i sommer, ligger 787 millioner kroner inne til planlegging av Ringeriksbanen i 2019.

Dale har, som statssekretær i både Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, vært med på å løfte fram Ringeriksbanen/E16 som et viktig nasjonalt prosjekt.

 

Vil stå ved sine løfter

Vi forventer at regjeringen vil stå ved sine utallige løfter om bygging av Ringeriksbanen/ E16 de siste fem årene, og at den sørger for at nødvendige planleggingsmidler i tråd med fagetatens anbefaling bevilges over statsbudsjettet. De særdeles kompetente og dyktige planleggerne i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil da fortsatt ha mulighet til å starte byggingen i 2021, noe som vi håper at den nye samferdselsministeren vil bidra til.

Neste viktige milepæl er 18. oktober; da kommer både kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Hønefoss for å holde foredrag på Ringerikskonferansen 2018.

Begge statsrådene vil forhåpentligvis da gi positive signaler om framdriften til våre to samferdselsprosjekter. Et meget viktig bidrag fra statsråd Mæland i den forbindelse, vil være at hun gjentar departementets løfte om at reguleringsplanen for Ringeriksbanen/ E16 skal endelig vedtas i inneværende år.

Er invitert

Jon Georg Dale er invitert til å besøke Ringeriksregionen i sin nye rolle. Vi som næringslivsledere ser da fram til å få muligheten til å vise fram potensialet for utvikling i vår region, og til å få gjenta den nasjonale og regionale viktigheten av at Ringeriksbanen/E16 endelig besluttes med byggestart i 2021.

Forhåpentligvis vil Dale lytte like nøye som hans tidligere sjef gjorde og sørge for at planleggingen overføres til handling.

LES OGSÅ: Kjell B. om Solvik-Olsens avgang: – Overraskende og urovekkende

Kommentarer til denne saken