Sår tvil om Ringeriksbanen

2021: - Ringerike Høyre er opptatt av at byggingen av Ringeriksbanen må starte opp i 2021, sier Lise Bye Jøntvedt.

2021: - Ringerike Høyre er opptatt av at byggingen av Ringeriksbanen må starte opp i 2021, sier Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lise Bye Jøntvedt mener jernbanestrategi leses som fanden leser Bibelen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er selvsagt mulig å tolke det meste negativt. Men å tolke jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik og Jernbanedirektoratets strategi for fjerntog som negativt for Ringeriksbanen – ja, da er man på linje med fanden når han leser Bibelen. Eller på linje med aviser som er ute etter klikk på oppsiktsvekkende overskrifter.

I sommer har både Aftenposten og Ringerikes Blad sådd tvil om Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon. Dette er naturligvis grepet begjærlig av banepessimistene.

Hva står det egentlig?

Hva er det egentlig som står i Jernbanedirektoratets fjerntogstrategi? Og hva er det egentlig jernbanedirektør Slotsvik sier? Det får alle vite som tar seg bryet med å lese www.jernbanemagasinet.no

Som generelt heter det at fjerntogutbyggingen ikke utelukker høyhastighetsbaner. Videre: «Disse tiltakene anses som robuste – uavhengig av usikkerhet om trender og teknologisk utvikling: Fortsette utbyggingen av InterCity og tilbudet rundt de store byene. (………….) Bygging av krysningsspor som øker kapasiteten for både fjerntogtrafikk og godstransport.»

Om strekningen Oslo-Bergen: «To timers grunnrute er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens trafikkgrunnlag og bedriftsøkonomisk lønnsomt når Ringeriksbanen er bygd ut.

Det anbefales en gradvis opptrapping av rutetilbudet, med sikte på en dobling i løpet av en tiårsperiode – med flere og noen raskere avganger. (I dag går det fast fire tog i døgnet inkludert nattog, med økt tilbud om sommeren).

Ekspresstog med færre stopp foreslås for enkelte avganger. «Halv-tog» lanseres; det er tog som starter midt på strekningen og går mot de store byene om morgenen/ettermiddagen. Reisetida mellom Oslo og Bergen er i dag på 6:32 (maksimalt 6:52).

Med Ringeriksbanen på plass i 2028 blir reisetida redusert med opp mot en time med ekspresstog, og ytterligere med 15 minutter når det er bygd dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle».

Dette er ordrett gjengitt fra fjerntogstrategien. Kan det tolkes negativt for vår bit av banen, som er Ringeriksbanen? Ikke slik jeg ser det.

Fjerntog er fremtiden

Så har vi intervjuet med jernbanedirektør Kirsti L. Slotsvik. Også det kan leses på samme nettsted. Hun sier blant annet at togkundene har mye å glede seg til, også på fjerntogstrekningene. Hun slår fast at fjerntog har en fremtid, og at det er mulig å utvide kapasiteten i rushtidene.

Hun mener folks økende engasjement for miljøet er positivt for togets fremtid. På strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Bergen er toget allerede nær ved å konkurrere med fly. Ved å bygge flere dobbeltspor på Østlandet er toget plutselig mye mer attraktivt enn i dag, også over lengre strekninger.

Jeg kan ikke se at jernbanedirektør Slotsvik sier noe som kan tolkes negativt for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon. Derimot reiser hun spørsmålet om det er riktig å bygge nye stasjoner utenfor Hamar og i Fredrikstad.

Hun peker på at gamle, eksisterende stasjoner bør tas vare på der de ligger. At de gamle stasjonsbygningene ofte er flotte landemerker for jernbanen, og at togpassasjerene liker dem.

Ringeriksbanen skal som kjent ende på Hønefoss stasjon. Kan dette tolkes som negativt for Ringeriksbanen? Ikke etter min oppfatning.

Må starte opp i 2021

Ringerike Høyre er opptatt av at byggingen av Ringeriksbanen må starte opp i 2021. I programmet vi går til valg på, pekes det på at vi lever i en tid der den tradisjonelle handelen overtas av andre aktører.

Vi ønsker en levende by der opplevelser, kunst og kultur, øker byens attraktivitet.

Vi jobber for at flere skal ønske å bo i et menneskevennlig og grønt sentrum. Derfor vil vi arbeide for at boligbyggingen skjer langs kollektivakser slik at flest mulig får gåavstand til mest mulig. En by med flere mennesker vil gjøre det mer attraktivt for dem som ønsker å drive handel.

Dette er i tråd med det jeg har argumentert for i en årrekke når det gjelder utvikling av Hønefoss. Det kan ikke bli liv og et yrende folkeliv når det bare bor omkring 1.000 personer i sentrum.

Vi må ha flere mennesker som bor og gjerne jobber i sentrum, handler i butikkene og bruker byen.

Det nærmer seg kommunevalget. Hvis du som Høyre-velger er enig i mine synspunkter og ønsker meg i kommunestyret, kan du støtte meg ved å gi meg en ekstra personstemme.

Stemmer du ikke Høyre, men likevel ønsker meg i kommunestyret, kan du gi meg en slenger ved å føre opp mitt navn på din stemmeseddel. Godt valg til alle!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags