Fortsatt et strev å kjempe for bane og vei |Kjell B. Hansen

MER OMFATTENDE: Den nye regjeringserklæringen er mer omfatttende en Jeløya-erklæringen når det gjelder samferdsel, sier Ringeriks-ordfører Kjell B. Hansen. Her sammen med Hole-ordfører Per R. Berger.

MER OMFATTENDE: Den nye regjeringserklæringen er mer omfatttende en Jeløya-erklæringen når det gjelder samferdsel, sier Ringeriks-ordfører Kjell B. Hansen. Her sammen med Hole-ordfører Per R. Berger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er fortsatt nødvendig med høyt fokus i vårt påvirkningsarbeid med å sikre byggestart og gjennomføring av bane og vei, sier ordfører Kjell B. Hansen som kommentar til den nye regjeringserklæringen.

DEL

MeningerI samråd med regionens rådgivere har regionen følgende kommentar til den nye regjeringsplattformen:

For samferdsel er det en mer omfattende plattform når det gjelder samferdsel enn Jeløya. Samtidig er formuleringene lik på mange hovedpunkter: «NTP 2018–29 danner grunnlaget for regjeringens politikk» og «Følge opp jernbaneprioriteringene i NTP».

LES OGSÅ: Kan få E16-kryss ved Helgelandsmoen til halv pris: – Det vil være håpløst å si nei 

Nytt er blant annet:

– Prioritere og følge opp Jernbanedirektoratets framdriftsplan for InterCity-utbyggingen.

– Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP.

– Strømlinjeforme NTP-prosessen, slik at NTP i større grad utarbeides med økt politisk styring i planfasen med tidlig involvering av relevante aktører.

– Doble infrastrukturfondet til 200 milliarder kroner over 2 år.

– Åpne for fartsgrense på 120 kilometer i timen.

– Innføre fradrag for bompenger samt redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP (+ en del andre tiltak når det gjelder å redusere bompenger).

– Flere tiltak/henvisninger til miljø og klima.

– Må sikre byggestart

Foreløpig konklusjon: Vi leser plattformen slik at samferdsel fortsatt vil ha meget høy prioritet. Henvisningen til jernbaneprioriteringene er mer presisert ved å knytte dem til Jernbanedirektoratets framdriftsplan.  

For Ringeriksbanen (FRE16) har jo direktoratet forskjøvet byggestart til 2022, men «ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021».

Det blir fortsatt et strev, og derfor er det nødvendig med fortsatt høyt fokus i vårt påvirkningsarbeid med å sikre byggestart og gjennomføring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags