Hvilket bidrag yter motorveien til kutt av klimagasser? | Kjell Erik Onsrud

KRITISK: Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane

KRITISK: Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det bør kjøres en ny og uhildet KVU-prosess for jernbanen, sier Kjell Erik Onsrud i dette innlegget.

DEL

MeningerE16/Ringeriksbanen blir ikke et gavnlig prosjekt sjøl om tunge næringslivsaktører støtter det. Hvilket bidrag yter motorveien til å kutte klimagasser?

Konseptet firefelt+dobbeltspor burde være utdatert. Det blir som å rygge inn i framtida. På en firefelts E16 vil bilistene kjøre fortere enn på dagens vei. Da øker forbruket og klimagassutslippene dramatisk. Ny motorvei vil stjele godstrafikk fra jernbanen som allerede sliter tungt. Klimagassutslippene fra lastebil er minst fem ganger høyere enn fra godstog.

Motorveien vil favorisere personbilen på bekostning av buss og tog. Ekspressbuss og tog vil og stjele trafikkgrunnlag fra dagens linje 200 og kanskje føre til et dårligere tilbud. Togreisen Oslo-Bergen tar 6–7 timer i dag. Om det tar 5–6 timer vil ikke det medføre noen stor overføring fra fly.

Dessuten planlegges gigantprosjektet i et sårbart område. Storelva er et av landets største innlandsdelta og verna etter Ramsar-konvensjonen. Røysehalvøya har noe av landets beste matjord. Planlagt tunnel fra Bærum til Sundvollen blir lenger enn Follobanen og går gjennom mer komplisert grunn.

Kjell Erik Onsrud

Leder av For Jernbane

OsloReglene for konseptvalgutredninger (KVU) er ikke fulgt. Gamle KVUer ble vraket som ikke gode nok høsten 2012. Ny KVU har kun gått på mindre detaljer ikke på konseptet som er intensjonen med KVU. NVE og Miljødirektoratet er kritiske til trasévalget.

Fellesprosjektet er et gigantprosjekt litt à la 1960-tallets planer og vyer. Den gangen vekst bare var positivt og verden uten grenser. I dag utrydder oppvarmingen av klimaet og forsuring av havet arter i et rasende tempo. Også menneskene og bygninger og infrastruktur står i fare for å bli skylt bort at stigende hav og ekstremvær.

Vi har fått 10 år på oss på å halvere utslippene om vi skal ha noen rimelig mulighet til å overholde 1,5 gradersmålet. Bidrar Fellesprosjektet positivt til målet?

Så hva bør fellesskapet gjøre i stedet? Det bør kjøres en ny og uhildet KVU-prosess for jernbanen. E16 har vært vurdert i ulike konsepter. Et økonomi og økologivennlig alternativ er å oppgradere veien i eksisterende trasé med vekt på trafikksikkerhet og grei flyt, men ikke økt fart og kapasitet. Jernbanen reiser naturlig spørsmålet om hvilken trasékorridor som er best for nasjonen, ikke bare Ringerike og Hallingdal.

Regjeringen har lovet at den snart skal utrede høyhastighetsbaner, også for å unngå feilinvesteringer i det vi bygger nå – som den sjøl skriver i NTP. En så stor investering som Ringeriksbanen bør inngå i en høyhastighetskorridor eller flere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags