Vegvesenet sa at ingen bør bruke penger på bussbru over Petersøya | Jan Gustaf Eriksson

FORSLAG: Bussbru over Petersøya.

FORSLAG: Bussbru over Petersøya. Foto:

Av

Statens vegvesen forkastet bussbru i 2015, skriver Jan Gustaf Eriksson.

DEL

Meninger«Etableringen av kollektivbru over Petersøya har en ubetydelig innvirkning på trafikken til og fra Hønefoss sentrum. Kollektivbru over Petersøya ble forkastet på bakgrunn av disse resultatene.»

Dette kan vi lese på side 33 i «Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området (KVU Hønefoss)», «Utredningen er utarbeidet etter bestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen og skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre planlegging.» Levert i 2015.

Byplansjefen bør være vel kjent med dette. Hvorfor dukker da brua opp igjen i forslaget til Områderegulering Hønefoss («Byplanen»)?

Staten veivesen har også laget et notat om kostnader: «Denne rapporten viser hva tiltakene i konseptvalgutredning for transportsystemet (KVU) i Hønefoss-området koster».

I rapporten har veivesenet gjort grove overslag over kostnader.

Gang- og sykkelbru Schjongslunden til Eikli: 45 millioner.

Gang- og sykkelbru Støalandet til sentrum: 90 millioner.

Kollektivbru til Støalandet har veivesenet som nevnt forkastet, men ny bru med to kjørebaner lenger oppstrøms er beregnet til 130 millioner.

Ganske voldsom ekstra kostnad for å redusere kjøretiden for noen kollektivreisende.

Hvem skal betale så mye på vegne av noen få? Statens vegvesen sa at ingen bør bruke penger på denne brua.

Velkommen til gang- og sykkelbru!

LES OGSÅ: Protesterer mot bilvei over Petersøya: – Jeg er sjokkert over at man kan foreslå noe sånt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags