Kynisk å tviholde på bompenger i oljestaten Norge | Torgeir Haave Bentsen

KJERNEANSVAR:  - Investeringer i hovedveinettet er et kjerneansvar for en regjering, og det burde være et  statlig ansvar å finansiere fullt ut, sier Torgeir Haave Bentsen.

KJERNEANSVAR: - Investeringer i hovedveinettet er et kjerneansvar for en regjering, og det burde være et statlig ansvar å finansiere fullt ut, sier Torgeir Haave Bentsen. Foto:

Av

Det er kynisk av regjeringen å tviholde på bompenger, og samtidig prioritere skatteletter til utvalgte grupper, mener Torgeir Haave Bentsen.

DEL

MeningerLandet rundt er det omfattende protestaksjoner mot bruken av bompenger som delfinansiering av veiprosjekter. I Nasjonal transportplan er beregnet mer enn 130 milliarder kroner i bompenger for perioden 2018–2029. Et stort antall prosjekter er underveis, med bompenger som delfinansiering.

Kjell Opseth (samferdselsminister 1990–1996) presterte, i hestehandel med SV om Ringeriksbane via Sandvika, å få Stortinget til å vedtak bygging av verdens lengste veitunnel–Lærdalstunnelen på E16 mellom Aurland og Lærdal. 24,5 km, UTEN BOMPENGER!

Lærdalstunnelen ble åpnet i år 2000 av kong Harald, og har døgntrafikk i størrelsesorden 2.000 kjøretøyer. 25 prosent tungtrafikk. Dessverre for SV–en eventuell Ringeriksbane blir uten godstrafikk.

Kostnadsdeling

Spleis? Dagens regelverk forutsetter kostnadsdeling mellom stat og lokalsamfunn / kommuner i nye veiprosjekter. Men der staten har oljefondet som svulmende pengebinge, må pengelense kommuner godta bompenger. Kynisk av regjeringen å tviholde på bompenger, og samtidig prioritere skatteletter til utvalgte grupper. Som ekstra frynsegoder. Grupper som lar arbeidsgivere fikse gratis bakgårdsparkering i byene og dekke de ansattes bompengeutgifter. En bilist betaler gjennomsnittlig 4.000 kroner pr. år i bompenger.

Stortinget har i årevis benyttet deler av oljeinntektene til delfinansiering av statsbudsjettet. I 2018 hele 231 milliarder kroner. Hver 7. krone i budsjettene hentes fra oljeinntektene. Tilsvarer 43.000 kroner pr. innbygger. Men infrastruktur i vei anses ikke viktig å fullfinansiere. Konsekvensen er ekstra skattlegging. Som i lokalsamfunnet rammer de mest sårbare brukergrupper.

Raskere finansiering?

Aftenposten framhever i lederartikkelen mandag 3. september bruken av bompenger som bidrag til raskere finansiering og ferdigstillelse av veiprosjekter. Tvilsom konklusjon–de fleste prosjekter der bompenger er del av finansieringen betyr særbelastninger i lokalsamfunn og skaper årelang strid.

E16 gjennom Jevnaker er nå stamvei mellom Bergen og Gävle nord for Stockholm, og nyveien utenom bygda planlegges med 4 bomstasjoner. Langt mer enn 50 prosent av kostnadene skal dekkes gjennom bompenger. Staten 1,13 milliarder av totalt nærmere 3 milliarder kroner. Priser på nyveien blir kr 60/kr 150. Enn så lenge går trafikken fortsatt gjennom Toso og trange Olumslinna.

Plan for tunnel på E16 under Sollihøgda sa Hole kommunestyre ja til for 40 år siden, men fortsatt må trafikken snegle seg opp fra Bjørum og over høyden. Oppstart ny E16 Bjørum–Skaret om et par år. Men videre til Høgkastet tidligst om fem år. Minimum to bomstasjoner på E16 underveis, og flere lokalt–vi kan både glede og grue oss.

Torgeir Haave Bentsen

Lovte bomfritt veinett

Fremskrittspartiet lovte nasjonen et bomfritt veinett. I regjering har partiet brutt alle løfter, og i 2018 vil bli innkrevd mer enn 10 milliarder kroner i bompenger. En skattlegging som i særlig grad rammer barnefamilier; levering i barnehager, jobbreiser og barn som skal kjøres til fritidsaktiviteter.

Bompengeselskaper i et antall av 47 er lukrativ biinntekt i årevis for styremedlemmer. Gjennomsnittlig honorar 15.000 kroner, og mange har verv i flere selskaper. Frp bekler 41 av 334 styreverv. Ketil Solvik-Olsen sa seg villig til å støtte nedleggelse av bomringen rundt Bergen. Nå drar han til USA.

Bompengeaksjonen kan være starten på en folkebevegelse som tvinger regjeringen til å gå for statlig overtakelse av restgjeld i eksisterende bompengeprosjekter, og fullfinansiering av alle nye veiprosjekter. Hvem har hørt om jernbaneprosjekter, der reisende belastes med passeringsavgifter lokalt?

Investeringer i hovedveinettet er et kjerneansvar for en regjering, og det burde være statlig ansvar å finansiere fullt ut. Finansiering gjennom stopp/reversering av skattelettelser kombinert med nødvendig bruk av oljeinntekter i noen år for opprusting av nasjonalt veinett vil bli ønsket velkommen i folket.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags