Det nærmer seg byggestart! | Kjell B. Hansen

MÅ FINANSIERES: - Jernet bør holdes varmt overfor politiske partier og deres representanter, sier ordfører Kjell Børre Hansen.

MÅ FINANSIERES: - Jernet bør holdes varmt overfor politiske partier og deres representanter, sier ordfører Kjell Børre Hansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Utsettelsen når det gjelder etatenes overlevering av forslag til reguleringsplan er i seg selv ikke et grunnlag til bekymring, slik jeg ser det, skriver ordføreren i dette innlegget.

DEL

MeningerReguleringsplanen for Ringeriksbanen og Europavei 16 er på vei fra planleggerne til departementet. Siden dette er en statlig reguleringsplan ventes det nå at departementet vedtar planen. Byggestart forventes i løpet av 2021, ifølge regjeringens egen framdriftsplan for prosjektet.

Fellesprosjektet, altså bane og vei mellom Sandvika og Hønefoss nærmer seg byggestart! 

Vi må huske at prosjektet er en viktig og nødvendig del av strekningen Oslo – Bergen. Totalt sett framstår denne store satsingen som en muskel for verdiskaping og vekst i korridoren øst og vest Norge. Ikke minst er, Ringeriksregionens potensial og framtidige evne til nødvendig vekst, utvikling og verdiskapning nært knyttet til effektiv samferdsel.

At prosjekter av dette omfang har både «up og down sides» er det liten tvil om. Likevel, er det slik at kommuner og fylker landet over er opptatt av å oppnå moderne effektiv samferdsel. Derfor er det sterk konkurranse knyttet til statens økonomiske evne til realisering av ulike og mange prosjekter rundt om i Norge.

Kjell Børre Hansen

Ordføfer i Ringerike (Ap)

Storting og regjering har Ringeriksbanen og Europavei 16 Hønefoss – Sandvika høyt på sin liste over prosjekter som skal gjennomføres. Byggestart er definert til 2021. Det skyldtes helhet øst-vest, nasjonal betydning og ikke bare fordi vi ønsker bane og vei.

Etter planen skulle reguleringsplanen overleveres til departementet i mars, men er utsatt til ca. medio april 2019. Dette kan framkalle bekymringer og tvil om prosjektet og dets framtid. For all del, man skal være på vakt når utsettelser blir annonsert etter flere år med solid planleggingsarbeidet.

Så er det også slik at da forslag til reguleringsplan ble lagt ut på høring, utløste dette svært mange innspill. Hele 233 merknader. Prosjektets ledelse vurderer hvert enkelt av dem.

Det har ført til et dokument på 1.200 sider inkludert vurderinger om mulige endringer opp mot forslaget til plan som ble framlagt. Status er at reguleringsplanen er meldt oversendt til Samferdsels- og Kommunaldepartementet i april 2019. Dette innebærer i seg selv ikke ett kritisk avvik i forhold til plan for prosessene fram til investeringsbeslutning. Frist for oversendelse til storting er juli 2020. I dette ligger at Stortingets investeringsbeslutning fattes innen utgangen av 2020. Med andre ord at byggestart kan skje i 2021.

Det er således flere prosesser som vil gjennomføres etter at departementet i april 2019 har mottatt forslag til reguleringsplan. Dette er gjennomgang av faglig grunnlag, følsomhets-analyser, oppdateringer av kostnadsestimater, usikkerhets analyser, osv.

Alt dette er naturlig kvalitetssikring av planen før departementet før sommerferien 2019 fastsetter statlig reguleringsplan. I siste halvdel av 2019 er det forutsatt behandling i fylkes – kommunen. Så utarbeidelse av stortingsproposisjon og Kvalitetssikring 2, som handler om investering og økonomiske forutsetninger. Etter at det nevnte foreligger vil Stortinget ha grunnlag for å fastslå investeringen og rammen for dem- høsten 2021.

Når man nå har en utsettelse har dette å gjøre med å sikre beslutningsgrunnlag både for vedtak om statlig reguleringsplan og som ledd i kvalitetssikringsordningene knyttet til selve investeringsbeslutningen. Utsettelsen når det gjelder etatenes overlevering av forslag til reguleringsplan er i seg selv ikke et grunnlag til bekymring, slik jeg ser det.

Bekymringene for prosjektet bør nok mer knyttes til statens evne til å finansiere dette prosjektet i tråd med planen. Det handler direkte om den nasjonale økonomiske finansielle situasjon. Med andre om hvor stort handlingsrom staten ser de vil ha til gjennomføring av eksempelvis investeringer i samferdsel i årene framfor.

Regjeringen har generelt varslet om strammere økonomiske tider i Norge. Dette er ikke noe nytt men er også omtalt i Nasjonal Transportplan og vurderinger om statlig handlingsrom. Så er det likevel og til tross for dette slik at Ringeriksbanen og Europavei 16 er høyt prioritert og lovet gjennomført.

Til slutt, at man nå foretar vurderinger av kostnader er heller ikke i seg selv underlig. Det gjør man også i små prosjekter. Fellesprosjektet er stort og representerer samfunnsmessige investeringer i størrelse 30–40 milliarder kroner. Når etatene og prosjektledelsen på nytt vurderer prosjektet med tanke på tiltak som kan redusere kostnadene framfor å øke dem bør det ansees som riktig å gjøre.

Estimatet for prosjektets detaljplan var i 2017 i overkant av 30 milliarder kroner og det ble den gang pekt på en nærmere gjennomgang av optimaliseringspotensial. Fra den gang er det endringer i NTP grunnlaget. Eksempelvis handler dette om grunnerverv, tunnel løsninger, lengre bruer og kortere fyllinger, utsatt byggestart fra 2019 til 2021 med høyere byggekostnad som konsekvens.

Det er redegjort for grunnforhold, dyprenner ved Vik, Helglandsmoen – Prestmoen og storskjæringa i Hønefoss. Når det nå gjenstår kun knappe tre år til prosjektets byggestart, samt tatt høyde for de nevnte kvalitetssikrings-prosesser fram mot Stortingsvedtak, er det mer betryggende med en gjennomgang før oversendelse til departement enn å ikke gjøre det. 

Når dette er sagt er det viktig å holde fokus på bekymringer som knytter seg til om Stortinget og regjering vil stå for sitt syn på Ringeriksbanen og Europavei 16. Helt konkret at Stortinget høsten 2020 vedtar finansiering og gjennomføring av prosjektet fra 2021. Derfor bør jernet holdes varmt overfor politiske partier og deres representanter.

Denne mange årige prosessen er nå i ferd med å lukkes med vedtak om statlig reguleringsplan og Stortingets vedtak om finansiering og byggestart.

Med andre ord; Byggestart nærmer seg for Ringeriksbanen og Europavei 16 mellom Sandvika og Hønefoss.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags