Gå til sidens hovedinnhold

NHO: Ny kraftsatsing på vei og jernbane

Per Steinar Jensen

Regiondirektør NHO Buskerud

Artikkelen er over 6 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbane over hele landet.

En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen.

Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagkraftige kommuner her i landet. Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer.

Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 prosent. Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal transportplan 2018–2029 på 780 milliarder kroner.

Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere bygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, E39 langs vestlandskysten, Intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge.

NHO prioriterer oppstart av en rekke nødvendige infrastrukturprosjekter i Buskerud i NTP perioden fram mot 2030. Ett av prosjektene vi ser som nødvendig kommer til oppstart i første del av periode er Ringeriksløsningen med nye bane og E16 til Hønefoss. 2019NHOs prioritering passer som hånd i hanske med budskapet fra regjeringen. Dette vil bidra til en sterk vekst av Ringeriksregionen og kunne gi en eventyrlig utvikling både for Ringeriksregionen og Hallingdal.

Konsulentselskapet Cowi AS har beregnet at produktiviteten på Hønefoss vil øke med 5 prosent som følge av dette prosjektet. I Oslo og Bærum vil produktivitets økningen være 0,1 prosent.

Totalt vil dette gi en gevinst for samfunnet på 7,4 mrd. kroner. Dette er en betydelig gevinst, som må vektlegges når man skal prioritere hvilke samferdselsprosjekter som det bør satse på.

Det er viktig at regionen nå rigger seg for vekst. Vi ser det som viktig at prioriteringer innenfor samferdselssektoren i sterkere grad sees i sammenheng med annen samfunnsutvikling.

Kommentarer til denne saken