Gå til sidens hovedinnhold

Inger Kammerud: Vi tok høyde for Ringeriksbanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Selv om Ringeriksbanen og ny E16 ikke var vedtatt, ble det tatt høyde for dette da KVU-arbeidet i Hønefoss startet opp i 2013.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg var prosjektleder for konseptvalgutredning (KVU) Hønefoss da dette arbeidet ble startet opp i 2013. KVU-en ble lagt fram sommeren 2015 med fire forskjellige forslag til løsning på byens trafikkproblemer.

Da arbeidet startet opp var bygging av Ringeriksbanen og ny E16 ennå ikke vedtatt, men lå der som en forhåpning. Som prosjektleder mente jeg det var grunn til å satse på at denne forhåpningen skulle bli en realitet.

Ett alternativ i KVU-en tok derfor høyde for vei og bane, og for at stasjonen skulle bli liggende som nå.

Inger Kammerud

Kommunestyrerepresentant for Høyre

 

Sentrumsalternativet

Dette alternativet fikk navnet Sentrumsalternativet. Det hadde en ny vei vest i byen via stasjonen med ny bro ovenfor fossen, og en ekspressykkelvei parallelt med den nye veien, som en hovedløsning på trafikken. Det var imidlertid ikke dette alternativet kommunestyret sommeren 2015 valgte å gå inn for.

Kommunestyret valgte det såkalte Miljøalternativet, som ikke gikk via jernbanestasjonen men hadde en ny bro mellom Tippen og Glatved som trafikkløsning.

Ikke helt dødt

Jeg har ikke nøyaktig innsikt i hvorfor KVU-en fortsatt ligger i departementet. Et nærliggende svar er at kommunestyret valgte det alternativet som ikke tok høyde for ny vei og bane, i motsetning til tilrådningen fra den eksterne kvalitetssikringen.

De mente at dersom man har tro på sterk befolkningsvekst med Ringeriksbanen, og har vilje til å satse på litt mer enn minimumsløsninger, så tilrår den eksterne kvalitetssikringen sentrumsalternativet.

Jeg vet imidlertid at departementet har sendt noen brev til Vegdirektoratet og bedt om utfyllende opplysninger, så det er ikke helt «dødt».

LES OGSÅ:

Hva har vi gjort?

Sverre Moe spør meg, som kommunestyrerepresentant, hva politikerne har gjort for å få KVU-en opp av departementets skuff.

LES INNLEGGET: Sverre Moe: Jeg kommer sent, men jeg kommer godt

Min skrivekollega Lise Bye Jøntvedt og jeg har i innlegg etter innlegg i lokalavisen utfordret ordfører, administrasjon og lokalbefolkningen på disse spørsmålene.

Vi skriver akkurat nå en interpellasjon til ordfører Kjell B. Hansen om hva ordføreren gjør for å komme i dialog med departementet om disse viktige spørsmålene. Vi er spent på svaret.

LES LESERINNLEGG: Ordfører Kjell B. Hansen svarer på Moes bedre sent enn aldri

Ikke soveby

Ingen har ønske om at Hønefoss skal bli en soveby. Vi ønsker tilflytting av folk som både skal bo og jobbe i byen. Da må vi fortette innenfra og utover. Det vi ser i Hønefoss sentrum nå mener jeg er resultatet av en mangeårig villet politikk i Ringerike.

Man har valgt å legge boligveksten til boligsatellittene Heradsbygda og Haugsbygd, byens randsoner, og tømt sentrumskjernen for innbyggere. Samtidig lurer mange på hvorfor det ikke er liv i byen.

Fortetting i sentrum vil gi det livet vi ønsker oss. Mange flere som bor i gangavstand til alt sentrum byr på vil i seg selv bidra til mindre biltrafikk.

Vi må spre trafikken

Jeg har tro på at det er mulig å øke innbyggertallet i Hønefoss uten at byen skal kveles av trafikk. Vi må spre den trafikken som nå bare har en gjennomkjøringsmulighet, og gjøre det attraktivt å kjøre kollektivt.

Vi må gjøre det lettere å gå og sykle. Vi må godta bompenger som vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre helt inn i sentrum, og som samtidig gir oss økonomiske muskler til å bygge den infrastruktur som kreves.

LES OGSÅ: – Ny sentrumsvei i Hønefoss = bompenger

Nye gang- og sykkelveier over elva gir de myke trafikantene snarveier, som vil kunne gjøre det mer attraktivt å la bilen stå.

Sverre Moe retter spørsmål til ordfører Hansen om planavgrensningen for byplanen som nå skal lages. Moe setter her fingeren på et viktig spørsmål, og ett problem som Ringerike Høyre har pekt på i sin høringsuttalelse til kommuneplanen. Byplan Hønefoss kan ikke ses separat fra resten av Ringerike.

Les også

Dette må du vite om byplanen

 

Kommentarer til denne saken