Hvordan skal vi ordne finansieringen? | Lise Bye Jøntvedt (H)

Lise Bye Jøntvedt.

Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Av
DEL

Valg 2019: DebattDet har som kjent vært en bred publikumsmedvirkning underveis i arbeidet med byplanen. Det har vært folkemøter rundt omkring i kommunen, og workshops der alle som har villet har kunnet delta, og til slutt høringsrunde. Det viste seg at det de fleste ønsker seg er flere gang- og sykkelbroer over elva.

Om jeg ikke husker feil er det gang- og sykkelvei over Kvernbergsund bro (ved rådhuset) de fleste ønsker skal komme først. Det er viktig for å trygge skoleveien mot Benterud. Deretter følger, i uprioritert rekkefølge, Petersøya, kryssing fra Krakstad over i Ringeriksgata og over til Eikli skole. 

Når det gjelder Petersøya vil politikerne måtte ta stilling til om en bro også skal kunne ta kollektivtrafikk i en retning av gangen, altså ikke to filer. Og da samtidig være kjørbar for utrykningskjøretøyer hvis det haster. Min oppfatning er at sistnevnte må vurderes. 

Hadde vi nå hatt Vesttangenten hadde byen ikke behøvd kollektivbro over Petersøya. Men Vesttangenten ble som kjent gravlagt, og dermed er nåsituasjonen at trafikken gjennom Hønefoss, også med den nye byplanen, skal gå der den går i dag. I det perspektivet kan det vise seg fornuftig at ikke bussen skal stå og stampe i trafikken over bybroen.

Det er dyrt å bygge broer, selv om de ikke er kjørbare. Ringerike Høyre har som utgangspunkt valgt å si nei til bompengering rundt Hønefoss. Selv om byplanen vedtas den 5. september betyr ikke det at bygging starter i høst. 

Så kanskje rekker vi å spare opp noen kroner så vi har noe å begynne med når vi skal søke Viken om å bli med og spleise på tiltak som får biltrafikken ned og flere til å gå og sykle. Men vi kommer til å måtte være med og betale. 

I bompengedebatten virker det som noen ser på bompenger som saken i seg selv. For meg er bompenger bare et middel til å oppnå noe vi ønsker oss. Er det bompenger som skal til for å finansiere en bro, ja da er jeg villig til å gå for det. Når det er sagt er det mange måter betalingen kan foregå på. 

Teknologien gir mange muligheter. Kanskje skal de som kjører inn i byen for å handle slippe, mens de som kunne brukt omkjøringsveien men velger å stå i kø og forurense betale?

I Tromsø valgte man å legge litt på bensinprisen for å spare til et infrastrukturtiltak. Kanskje det er en mulighet?

I alle fall er det sikkert at vi på en eller annen måte må være med og betale moroa selv.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags