Hva er hensikten med vern når det kan oppheves når det passer staten? | Per Øystein Klunderud

KRYSSING: Ramsar-rapporten går mot kryssing både ved Busund og Helgelandsmoen.

KRYSSING: Ramsar-rapporten går mot kryssing både ved Busund og Helgelandsmoen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Ringeriksbanen gjennom Hole vil ikke bare rasere internasjonal viktig natur, men også bygges gjennom tett befolkede områder, sier Per Øystein Klunderud i Naturvernforbundet i dette innlegget.

DEL

MeningerSamferdselsprosjektet er planlagt fra Sandvika til Hønefoss, og går tvers gjennom det naturskjønne Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Dette strekker seg fra Steinsfjorden og Tyrifjorden i øst til Storelva nordvest i kommunene Hole og Ringerike.

Traseene er planlagt over våtmark som er vernet etter den internasjonale Ramsarkonvensjonen som Norge har sluttet seg til. Dette er utvalgte områder som er svært viktige i global målestokk. Staten vil flytte en grense og redusere størrelsen for ett av verneområdene. Vern har til nå hatt en høy status i Norge; man rører ikke verneområder.

Dette reiser det prinsipielle spørsmålet: Hva er hensikten med vern når det kan oppheves når det passer staten? Tyrifjorden våtmarkssystem binder og lagrer CO₂, og er også et svært viktig leveområde for insekter som er helt nødvendig for opprettholdelse av økosystemet.

Tyrifjorden våtmarkssystem er Norges nest største hekke- og rasteområde for vannfugl. Langtidskonsekvensene av å fragmentere og dele økosystemet gjennom våtmarkssystemet fra Sundvollen (Kroksundet) til Storelva, er store.

Naturvernforbundet mener at konsekvensene for Steinsfjorden som følge av begrenset vanngjennomstrømning, ikke er tilstrekkelig utredet. Steinsfjorden inngår i vannforvaltningsplanen for Vest-Viken vannområde 2015.

Innsjøens status er klassifisert som «moderat». Målet er at den skal være «god». Steinsfjorden krever tiltak i seg selv, ikke inngrep som kan hindre framtidige forbedringstiltak. En utfylling i Tyrifjorden ved Sundvollen vil hindre fjerning av eksisterende veifyllinger og forhindre fordelen av økt vinddreven strøm.

Stortinget vedtok i 2016 proposisjonen handlingsplan for norsk natur, «Natur for Livet». Den må brukes for det formålet den er ment for. Ringeriksbanen og firefelts motorvei gjennom Hole er lite forenlig med «Natur for livet».

Ringeriksbanen gjennom Hole vil ikke bare rasere internasjonal viktig natur, men også bygges gjennom tett befolkede områder. 650 dekar veldig god landbruksjord blir nedbygd til jernbane og vei.

Det er sannsynlig at matjorda blir fragmentert og ytterligere nedbygd i framtida, som følge av utbyggingspress. Det finnes løsninger som vil forkorte Bergensbanen like mye som innkortingen mellom Sandvika og Hønefoss.

Plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om konsekvensutredninger etter PBL krever utredning av flere reelle og realistiske alternativer. Dette er ikke fulgt og er en klar mangel ved hele utredningen. Kommunedelplan er ikke ytterligere utredet. Ringeriksbanen har ingen konseptvalgutredning (KVU) som tilfredsstiller finansdepartementets detaljerte retningslinjer for prosjekter over 750 millioner. Svaret for en bedre bane finnes i en ny KVU.

Norsk natur er en felles ressurs, ikke en forbruksvare. Smaragdområdet Tyrifjorden er Norges svar på Amazonas og må bevares for kommende generasjoner.

Dette innlegget er en uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Buskerud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags