Seig kamp for gang- og sykkelveier | Asle Dahl

FARLIG: Knut Eggum Johansen er av dem som mener det er farlig å bevege seg på riksvei 35 mellom Tyristrand og Nakkerud uten bil.

FARLIG: Knut Eggum Johansen er av dem som mener det er farlig å bevege seg på riksvei 35 mellom Tyristrand og Nakkerud uten bil. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger Arbeidet med å bedre fremkommeligheten for gående og syklende langs riksvei 35 kan se tilbake på 30 års saksbehandling, da Nakkerud Vel i søknaden om regulering av et kryss fra 1988, samtidig ønsket gangvei. Ti år etter kom fire organisasjoner med et innspill til kommuneplanen om at deler av gang- og sykkelveien kunne gå i den gamle Hauggata.

Da gjensto det en strekning sørover til Nakkerud sentrum, og nordover fra Tandberg-Haug opp Hollerudbakken og fram til gang – og sykkelveien før Trollborgen.

Kommuneplanen av 1998 har fått med seg forslaget og sier at det bør vurderes tiltak for gang – og sykkeltrafikk langs Rv 35. I 2006 skrev de samme organisasjonene et brev til Statens vegvesen og viser til trafikkøkningen.

De argumenter også med det må bli enklere for barna sørfra å være sammen med klassekamerater (FAU Tyristrand), mange vil sykle fem kilometer til skolen hvis det er snøfritt, og være uavhengig av det begrensede busstilbudet når de skal på trening (Tyristubben).

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag, påpeker i 2009 at det går mye tungtrafikk på riksvei 35, og det er farlig å sykle der. I en utredning fra 2011 mente Statens vegvesen at det måtte anlegges sykkelveier der lenker manglet i dag, og lages sykkelstamveg på utvalgte strekninger.

Med disse forslagene håpet bygdefolk at strekningen ville komme med på Trafikkrådets prioriteringsliste. Den kom som nr. 7 (sist) på lista, men ble ikke behandlet i kommunestyret (RB 7.04 2014).

I kommunens trafikksikkerhetsplan 2017–2021 beskrives RV 35 som særlig ulykkesbelastet. Om strekningen Nakkerud-Hønefoss sies det at her mangler en tiltak for myke trafikanter på delstrekninger. Trafikken er økende, særlig av tunge kjøretøyer.

Samtidig viser sykkeltrafikken også en økning, ikke minst på grunn av voksne som skaffer seg elektrisk drevne sykler. Men kommunens plan prioriterer Ask- Hønefoss, som nr. 3 kommer Nakkerud – Tyristrand, forbindelsen mellom to bygder som lå i samme herred nærmere 200 år.

Det er dyrt å trygge skoleveien for barn. I tilfelle Hønefoss folkeskole blir endelig nedlagt har Hans-Petter Aasen fra Senterpartiet regnet ut at det vil koste 125 millioner for at en gruppe barn på Nordsida skal få trygg gangvei til de nye skolene (RB 14.3.19). Sykkelanlegg på stamveier og øvrige riksveier utenfor byer og tettsteder er gjerne priset til 8.000 kr pr. m.

Et sammenhengende gang- og sykkelveinett er kostbart, men den samfunnsøkonomiske nytten er likevel trolig minst 4–5 ganger større enn kostnadene, mener Transportøkonomisk Institutt (Trafikksikkerhetshåndboken 2015). Forlengelsen av gang – og sykkelvei fra Justisveien til Nakkerudkrysset (2,85 km) vil koste om lag 30 millioner.

Nå har alle partier uttrykt sin bekymring for trafikken i Hønefoss, og kommet med forslag i 100 millioners klassen for bedre trafikkflyt gjennom byen. Det ville også være interessant for velgerne å høre hva partiene mener om forholdene for gående og syklende i distriktene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.