Lettvintheter om Kroksund | Kåre Bech

DOMINERENDE VIND I KROKSUND: - Enten vinden blåser fra sørlig eller nordlig kant, vil den på grunn av landskapsformen vri seg, sier Kåre Bech.

DOMINERENDE VIND I KROKSUND: - Enten vinden blåser fra sørlig eller nordlig kant, vil den på grunn av landskapsformen vri seg, sier Kåre Bech. Foto:

Av

– Å erstatte nåværende veier med broer, vil utløse et stort potensial for vinddrevne strømmer, sier Kåre Bech i dette innlegget.

DEL

LeserbrevSom svar på et inserat av Bjørn Gasman i Ringerikes Blad 22. februar, rykker Harald B. Borchgrevink i NIVA inn et motsvar 9. mars med overskriften «NIVAs forskning er uhildet». Teksten kan tolkes dit hen at Gasman har beskyldt NIVA for å drive selektiv forskning. Skulle dette være en riktig forståelse, er det i så fall på et lite hensiktsmessig grunnlag å drøfte Steinsfjordens situasjon.

NIVA, slik vi kjenner stiftelsen fra Ringerike, er en organisasjon av forskere som, fra tid til annen, formidler sine resultater på en vanskelig tilgjengelig måte. Her har NIVA en vei å gå, særlig overfor lokalpolitikere som ikke innehar elementære kunnskaper om vassdraget. Aktuelt nå, er å belyse mulighetene for å hindre et sammenbrudd av økosystemet i Steinsfjorden som følge av jernbanen over Kroksund.

Sentralt her står NIVA med sin rapport, sist revidert 8. mars 2018. Denne er i hovedsak et opptrykk av rapporten fra 2017, og bringer lite nytt, på ett unntak nær: Vannstandsregulering av Tyrifjorden.

NIVA skriver: «I motsetning til å åpne opp på innsiden av Slettøya, vil en regulering av vannstanden, som gir større endringer av vannstand, være et svært effektivt tiltak for å øke vannutvekslingen mellom de to vannvolumene. Den som kontrollerer vannstanden, vil også i stor grad kontrollere vannkvaliteten i Steinsfjorden».

Videre: «Det understrekes at hvordan en slik regulering skal utføres, eller hvor stor utskifting som kan settes opp, ikke er vurdert i dette arbeidet». For egen del vil jeg legge til at noen vurdering av et slikt håpløst forslag, er bortkastet tid og penger. NIVAs samlede innsats gjennom årene har m.a.o. ikke ført til noen nærmere løsning på problemet med vanngjennomstrømningen i dag og enda mindre med ytterligere hindringer.

Borchgrevinks kommentarer til Magne Kvammes innlegg i Ringerikes Blad 22. januar preges dessverre av samme lettvinthet som er så alminnelig for hele prosjektet Ringeriksbanen.

Uavhengig av vindmåleren på Sundøya og all grafisk framstilling i NIVAs rapport, står følgende tilbake: Kvammes påvisning av faktiske vind- og strømforhold i Kroksund, kan bekreftes av alle som har mer enn noen flyktige besøk å bygge på.

Jeg har med vedlagte illustrasjon vist de dominerende vind- og bølgeretningene i Kroksund. Enten vinden blåser fra sørlig- eller nordlig kant, vil den på grunn av landskapsformen vri seg slik at den treffer vinkelrett på forbindelsen mellom landsidene.

Å erstatte nåværende veier med broer, vil utløse et stort potensial for vinddrevne strømmer, enten direkte eller som returstrømmer. Men viktigere er å åpne for det opprinnelige strømmønsteret som kan utløse en storstilt sirkulasjonsvirkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags