Sverre Martin Haug skriver på debattsiden at arabere i Israel og Judea og Samaria har det fredelig.

Våre landsmenn som bor i Israel og de okkuperte palestinske områdene opplever en virkelighet som ikke er fredelig. Derimot opplever de en brutal okkupasjon, mange drap, mishandlinger og store skader på personer og hjem. FN-organet OCHA har i en pressemelding opplyst om at i 2015 ble 170 av våre landsmenn drept. Tallet er ca 7 ganger høyere enn drepte israelere.

I samme periode ble 15.377 palestinere skadet. Tallet er ca 44 ganger høyere en antall skadede israelere. Vårt folk er ofre for en brutal okkupasjon og daglig terror. Vårt folk opplever ikke fredelige dager eller netter.

Folkeretten gir et okkupert folk rett til å yte motstand. Israel er ingen fredelig stat. Det er en okkupantstat, en apartheidstat og en brutal stat som ønsker å gi en eksklusivitet for ett folk – jødene.

Vi ønsker et fritt, demokratisk og sekulært Palestina hvor alle innbyggere kan leve uten rasisme, apartheid, undertrykking og eksklusivitet for en gruppe.