Rolf Hatlinghus: Det vil være til stor skade for miljøarbeidet om vi prioriterer alle artene likt

Mange sjeldne arter i Norge er ikke globalt truet!

Mange sjeldne arter i Norge er ikke globalt truet! Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøorganisasjonene har et stort ansvar for at prioriteringene i dagens miljøpolitikk er feilaktige, skriver tidligere skogsjef Rolf Hatlinghus i dette innlegget.

DEL

LeserbrevNaturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Verdens naturfond (WWF) har kommentert mitt innlegg fra 9. september om miljøpolitikk på ville veier.

Thomas Krogh (NOA) mener nok at angrep er det beste forsvar. Han skriver fint lite om de temaene jeg er opptatt av og skriver i stedet usannheter om norsk skogbruk. De finner jeg liten grunn til å kommentere da jeg ikke skriver om skogbruk, men om forhold som gjelder alle sektorer.

Sverre Lundemo (WWF) bekrefter i sitt innlegg at det ikke finnes noen prioriteringer mellom arter på rødlista, enten den har sin naturlige forekomst hos oss eller om det dreier seg om en enkeltforekomst av en art som har små muligheter til å overleve i det norske klimaet. Det er denne svakheten med rødlista jeg kritiserer.

Rolf Hatlinghus

Tidligere skogsjef

Dersom alle artene i hver kategori på rødlista behandles som like viktige, er det ikke mulig å unngå feilprioriteringer i miljøarbeidet. Bare det faktum at cirka 20 prosent av de kjente artene i Norge befinner seg på rødlista, tilsier at mange av disse av natur er uvanlige i Norge. Dersom det stemmer at det finnes totalt cirka 40.000 arter i Norge, og de fleste av dem som hittil ikke er registrert havner på rødlista, vil mer enn halvparten av antall arter bli med i rødlista når disse tas med.

Det vil være til stor skade for miljøarbeidet om vi prioriterer alle disse artene likt, slik miljøorganisasjonene mener.

Å hindre samfunnsnyttige tiltak eller bærekraftig bruk av naturen for å sikre overlevelse av en art som knapt har forutsetninger for å overleve hos oss, er meningsløst etter min oppfatning. Trolig har vi allerede brukt et hundretalls millioner kroner på skogvern hvor en nettopp ikke har foretatt slike prioriteringer.

Vi har et felles ansvar for å ta vare på vår natur. Det betyr at vi må sikre leveområdene for de artene som normalt lever i landet, og konsentrere ressursbruken til de områdene hvor disse er truet på grunn av feil forvaltning eller klimaendringer. Miljøorganisasjonene har et stort ansvar for at prioriteringene i dagens miljøpolitikk er feilaktige på dette området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags