Når Rødt heier på Høyre | Brit H. Walbækken Bøhler (Rødt)

Av

Kan man som Rødt-representant si at man er glad for at en representant fra Høyre har fått plass i kommunestyret?

DEL

MeningerJeg håper det, for jeg er oppriktig glad for at Unni Carlsen har fått fast plass i kommunestyret. Hun er en representant som ser forbedringspotensialet innen eldreomsorgen, og hun er flink til å fokusere på det.

I hennes leserinnlegg i Ringerikes Blad peker hun på et faktum som også ble belyst i det siste kommunestyret før valget. Forskjellen mellom liv og lære, forskjellen mellom kommunens visjoner og handlingsplaner og hvordan tjenestene blir utført i praksis.

En av sakene som var oppe til behandling på siste kommunestyremøte, og som kanskje druknet litt mellom byplan og ny gymsal på Hov, var saken med den kjedelige tittelen «Forvaltningsrevisjon 2019 – Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid.»

Saken viser til en Forvaltningsrevisjon Buskerud Kommunerevisjon ar utført i Ringerike med fokus på legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid.

Jeg skal ikke gjengi den 34 sider lange rapporten her, men bare gjengi litt av sammendraget: «For både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen sentralt fastsatt klare retningslinjer og prosedyrer for hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir gjort.»

Videre står det: «Våre undersøkelser viser likevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp gjennom retningslinjer og prosedyrer, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad. Dette gjelder først og fremst ernæringsarbeidet. I de tjenesteytende avdelingene BKR har besøkte er det dels variasjoner i om gjeldende prosedyrer er kjent, dels er de for så vidt kjent, men uten at de foreløpig er tatt i bruk.» Forvaltningsrevisjonen konkluderer også med at dette er et ledelsesproblem.

Som Nanna Kristoffersen påpekte i siste kommunestyremøte tror vi i Rødt at det ikke bare er innen medikamenthåndtering og ernæringsarbeid at det er stor forskjell på hva som står i handlingsplaner og visjoner i skuffene i administrasjonens skrivebord og hvordan tjenestene utøves ute hos den enkelte bruker.

Brit H. Walbækken Bøhler (Rødt)

Medlem av Hovedutvalget for Helse, Omsorg og Velferd for Solidaritetslista

Det er stor forskjell mellom fine ord på glansa papir og hvordan tjenestene blir utøvet i en tjeneste som hele tiden presses på tid og ressurser.

Ønsker administrasjonen at tjenestene skal være i tråd med handlingsplaner, og prosedyrer må de ta ansvaret og sørge for at de blir kjent helt ut i det leddet i organisasjonen som skal utøve tjenestene.

Så må vi politikere sammen med administrasjonen gi helse og omsorgssektoren de ressursene de trenger for å utøve tjenestene i tråd med prosedyrene og handlingsplanene.

LES OGSÅ: Mamma Beate (50) ble valgt inn fra sisteplass: Får med seg datteren Benedicte (20) i kommunestyret


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags