Lennart Hovland tok opp temaene eiendomsskatt og valgløfter i Ringerikes Blad. I tillegg reflekterte han omkring en meget viktig problemstilling; fallende valgoppslutning.

Hovland skrev han imøteså resultatene av de analyser Hole Høyre formodentlig gjennomførte i kjølvannet av den svake valgoppslutningen herunder betydningen av å løpe fra valgløfter.

Rolf Novsett besvarte etter min forståelse Hovland i Ringerikes Blad, selv om Novsett ikke referer til Hovlands innlegg, eller oppgir at han selv er politiker i Hole Høyre.

Økonomisk krise

De flest er kjent med at kommunens økonomisk krise skyldes skattesvikt som nå fører til at eiendomsskatt innføres.

Tilfellet er at sviktende skatteinntekter ble kommunestyret løpende opplyst om av økonomisjefen fra mars 2014. Det spilte liten rolle om ikke alle forsto alvoret så lenge Høyre gjorde det – og det gjorde de! Partiet hadde den gangen også representanter med høy økonomisk kompetanse.

Venstre derimot hadde ingen med kompetanse, men tall og tale var klare nok til at Venstre satte Holes vanskelige økonomi i valgprogrammet og brukte ord som; underskudd, bortfall av skattekroner, på vei mot økonomiske vanskeligheter, kommuneøkonomiens smell, nødvendige kutt, og ansvarlig offentlig pengebruk. Lite lystige uttrykk, men Hole var i en lite lystig situasjon.

Høyre var fullt klar over at Hole hadde store økonomisk problemer. Likevel skrev ordføreren i RB 11. september 2015, tre dager før valget, at eiendomsskatt ville de ikke gå inn for – slik det sto i valgprogrammet: «Hole Høyre sier fortsatt nei til eiendomsskatt, også for næringslivet.»

Ut fra Holes økonomisk situasjon skrev jeg innlegget Fra fest til faste, RB 19. juni 2015, der jeg uttrykte hva som ville kreves av Høyre og hvordan Venstre ville handle. Jeg siterer tre setninger: «Jeg ser frem til Høyres forslag for å hindre at Hole skal havne på den lite flatterende Robek-listen.

Forslagene som må komme nå må være radikale og medføre gjennomgripende strukturelle endringer innen alle kommunale tjenester.» og avsluttet med: «Hole Venstre skal legge godviljen til og støtte Høyre i mye for å redde økonomien, men ikke når det kommer til et eventuelt forslag om innføring av eiendomsskatt.»

Jeg sto for det jeg skrev i avisen og for det Venstre hadde programfestet i sitt valgprogram: «Stemme imot eiendomsskatt i Hole kommune.» av den enkle grunn; man holder løfter! Dessuten; det er ikke nødvendig å innføre eiendomsskatt.

Det eneste denne skatten gjør er å forkorte Holes Robek-tid. Sagt med andre ord: Høyre lar nå alle Holes huseiere bokstavelig talt betale for partiets økonomiske uansvarlighet!

Retorikk

Høyre har i årevis fått det nøyaktig som de ville. Derfor fikk de hele kommunestyret med på å øke utgiftene i budsjettet år etter år også da nyhetene omkring Thon var blitt kjent.

Etter at økonomien brøt sammen argumenter de for at nå må vi gi avkall på et programfestet prinsipp. Novsett formulerte det så elegant i sitt innlegg: «Innføring av eiendomsskatt var ikke til å unngå.» Slik ble det også formulert i kommunestyret 21. desember. Det var bare ett eneste parti som ikke gikk med på Høyres retorikk.

Spørsmålene

Avslutningsvis vil jeg tilbake til Hovlands innlegg. Han stilte spørsmålene:

«Skal man ikke kunne stole på politikerne? Hvorfor skal man da gå til urnene på valgdagen?» Beklager Hovland. Du stiller spørsmål jeg ikke er i stand til å besvare.