Gå til sidens hovedinnhold

Ståle Sørensen: – Dropp Sundvollen, sats på Hønefoss

Artikkelen er over 4 år gammel

Ståle Sørensen i MDG mener det er feil å satse på storstilt utbygging av Sundvollen. I stedet bør man fortette i Hønefoss, skriver hani dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedpoenget med utbyggingen er å benytte fyllmasser fra tunellbyggingen til noe fornuftig samt skape bedre trafikkgrunnlag for Ringeriksbanen.

Smak på den. Fordi det ikke er behov for både firefelts motorvei og jernbane til Ringerike så skal man skape behovet. Å bygge ut jernbane og firefelts motorvei samtidig er retningsløs politikk av verste sort. Motorveien nuller ut enhver klimaeffekt av jernbanen og spiser av jernbanens kundegrunnlag . Ny jernbane blir derfor ulønnsom. Løsningen ifølge enkelte er å fylle ut Holsfjorden og bygge boliger.

Mer kø og kaos

Det er høyst sannsynlig at innbyggerne i den nye byen på Sundvollen også vil benytte den nye motorveien og dermed bidra til mer kø, kork og kaos inn mot Oslo.

Befolkningsveksten rundt Oslofjorden er et argument for å bygge mer. Men å bygge en by på jomfruelig mark for å skape større trafikkgrunnlag for et dårlig planlagt samferdselsprosjekt er ikke veien å gå. Det minner mer om byplanlegging fra Nordkorea og diktaturstater enn det vi er vant til her hjemmefra.

Ledig kapasitet

Byene rundt Oslo har faktisk ledig kapasitet til både næringsvekst og befolkningsvekst. Byer som Hønefoss, Drammen og Moss har til dels stor kapasitet til fortetting sentralt i etablerte byområder og rundt etablerte kollektivknutepunkt.

Drammen har for eksempel tomtekapasitet for 100000 nye innbyggere i gangavstand til jernbanestasjonen. Hønefoss sentrum domineres av store områder for flateparkering av biler som kunne vært utnyttet annerledes.

Men disse områdene blir ikke bygget ut grunnet nabokommuner som sprer boligutbyggingen utover jorder og åskammer uten tanke på helheten.

Det er billigere og raskere og bygge ut på jomfruelig landsbruksmark enn det er i bynære områder. Vi spiser mer og mer areal og skaper større og større transportbehov. Det er negativt for klima, miljø, økonomi, jordbruksmark og byutvikling. Vi kunne gjort det omvendte.

En ny by på Sundvollen er ikke nødvendig for å ta unna befolkningsveksten. Den vil også ha en alvorlig bieffekt, -den vil undergrave Hønefoss. En ny by på Sundvollen vil tappe Hønefoss for ressurser. Hønefoss sentrum vil ikke bli fortettet og utnyttet da ressursene legges inn på Sundvollen, som er rimeligere og enklere å bygge ut.

Mer enn nok byer

Det er mer enn nok byer på Østlandsområdet, men de som finnes bør rustes til å ta imot en større befolkning, samt et mer vitalt næringsliv. Byene bør bli tettere, mer folkerike og urbane. Det oppnår vi ikke ved å bygge satellitt-byer på jomfruelig mark langt unna arbeidsplasser og handelssteder.

En ny by på Sundvollen vil være et feilgrep for hele Ringeriksregionen. Byen vil få negative effekter på klima, miljø, stedsutvikling og natur. Dropp disse planene og sats heller fullt ut på Hønefoss.

Kommentarer til denne saken