Ja, det nærmer seg byggestart | Lokale næringslivsledere

HISTORISK: Når Ringeriksbanen forventningsvis åpnes, blir det en historisk begivenhet, påpeker lokale næringslivsledere i dette leserinnlegget.

HISTORISK: Når Ringeriksbanen forventningsvis åpnes, blir det en historisk begivenhet, påpeker lokale næringslivsledere i dette leserinnlegget. Foto:

Av

– Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 gjør en fremragende jobb med å omsette alle de sterke politiske løftene til handling, skryter lokale næringslivsledere i dette leserinnlegget.

DEL

Meninger«Det nærmer seg byggestart for Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss», skrev ordfører Kjell B. Hansen i et innlegg i Ringerikes Blad. Vi er hjertens enige med ham i den vurderingen.

Til nå er det bevilget totalt cirka to milliarder kroner til planlegging av og forberedelser til bygging av Ringeriksbanen og E16. Prosjektene bør derfor for lengst ha passert «point of no return». Både Regjeringen og Stortinget har så langt levert på sine gjentatte løfter om å endelig realisere disse viktige prosjektene. Det har vi stor tro på at de kommer til å fortsette med.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 gjør en fremragende jobb med å omsette alle de sterke politiske løftene til handling. Deres oppdaterte forslag til reguleringsplan skal oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av inneværende måned. Dette skjer noen få uker senere enn opprinnelig planlagt.

Forbedret kvaliteten

Denne ekstra tiden er imidlertid brukt godt av Fellesprosjektet, til å ytterligere forbedre kvaliteten på planen. Det er derfor all grunn til å forvente at departementet vil bruke minst mulig tid på sin behandling av den.

Dermed ligger alt fortsatt til rette for at det samme tilnærmet enstemmige Stortinget som de siste årene har stått bak Ringeriksbanen og E16, allerede neste år vil kunne fatte en endelig beslutning om realisering av prosjektene. I så fall vil byggingen kunne starte i 2021, slik at første avgang med Ringeriksbanen kan skje i 2028/2029.

LES OGSÅ: Har vi råd til å være tause?

Rigger for vekst

Svært mange gode krefter, både i og utenfor Ringeriksregionen, jobber hardt for at denne tidsplanen skal kunne holdes. Vår region rigges allerede for betydelig vekst. Både Ringerikskommunene og næringslivet er i full gang med å forberede denne veksten gjennom milliardinvesteringer innen infrastruktur, skoler, barnehager, helse og omsorg, bolig- og næringsutbygging etc.

I tillegg til at det legges til rette for en god boregion, er det allerede skapt mange spennende arbeidsplasser. Potensialet for ytterligere nye arbeidsplasser i regionen er også betydelig i årene som kommer.

LES OGSÅ: Hva er hensikten med vern når det kan oppheves når det passer staten? | Per Øystein Klunderud

Avlaste hovedstaden

Ønsket om å etablere Ringeriksregionen som en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion – bare en drøy halvtimes reisetid fra Oslo sentrum – er én av Regjeringens og Stortingets hovedbegrunnelser for å bygge Ringeriksbanen og E16. På denne måten vil Ringeriksregionen kunne bidra til å avlaste det stadig økende presset på hovedstadsområdet.

Dette ser Byrådet i Oslo, som helhjertet støtter opp om byggestart for Ringeriksbanen i 2021. Det samme gjør Byrådet i Bergen som følge av at Bergensbanen blir forkortet med én time. Dette vil medføre en betydelig øket verdiskaping for hele strekningen mellom Norges to største byer. Ikke minst for reiselivsnæringen i hele Hallingdal, vil det innebære et kvantesprang når reisetiden til/ fra Oslo blir så mye kortere.

Game changer

I tillegg til Byrådene i både Oslo og Bergen, er mange andre viktige personer og aktører aktivt støttende til Ringeriksbanen og E16 – for eksempel: På den store, nasjonale jernbanekonferansen «Jernbaneforum 2019» i Oslo i mars, viste blant annet konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR fram to illustrasjoner hvor Ringeriksbanen sto oppført som ferdig bygget i 2029. Dette gjorde han uten noen forbehold.

Solveig Schytz (V), som er leder i Samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune, understreket i sitt foredrag på konferansen at «Ringeriksbanen blir en «Game changer» for Viken fylkeskommune med halvtimes avganger mellom Hønefoss og Moss».

Fylkesordfører Roger Rydberg i Buskerud, påpekte som leder for det såkalte ØstlandsSambandet, at InterCity-utbyggingen inklusive Ringeriksbanen er deres aller viktigste fellesprosjekt. ØstlandsSambandet er et samarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet – Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Historisk begivenhet

Når Ringeriksbanen forventningsvis åpnes i 2028/ 2029, så blir det en historisk begivenhet. Dette blir da den første, nye jernbanen i Norge på nærmere 70 år. Den norske jernbanebyggingen stoppet opp etter at Nordlandsbanen ble ferdigstilt i 1962. Senere prosjekter betraktes kun som moderniseringer og kapasitetsutvidelser av eldre jernbaner.

Da Bergensbanen sto ferdig i 1909, hadde framsynte og modige politikere brukt et helt statsbudsjett på prosjektet. Denne framsyntheten videreføres nå av Regjeringen, med et tilnærmet samlet storting i ryggen, når det gang på gang fra dem fastholdes at Ringeriksbanen endelig skal realiseres – til beste for Oslo, Bergen og hele strekningen imellom, inklusive vår egen region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags