Har vi råd til å være tause?

- MÅ SI FRA: Lars Olsen og Terje Andersen står i spissen for Banevokterne, som oppfordrer til aktiv kamp for Ringeriksbanen.

- MÅ SI FRA: Lars Olsen og Terje Andersen står i spissen for Banevokterne, som oppfordrer til aktiv kamp for Ringeriksbanen. Foto:

– Det er god grunn til å tro at de som roper høyest om sine prosjekter vil bli hørt først, og at de tause og «snille» fort kan havne bakerst i køen, advarer Banevokterne i dette innlegget.

DEL

MeningerBanevokterne leste ordfører Kjell B. Hansens betraktninger omkring den siste utsettelsen i banesaken med stor interesse. Vi har vært, og er for så vidt fortsatt noe bekymret, litt mer enn Kjell B.

Den siste utsettelsen er en av flere. Reguleringsplanen for E16 og Ringeriksbanen skulle som ordføreren skriver vært levert i begynnelsen av mars. Nå blir det seinest i slutten av april.

Nå oppfatter vi Hansen dit hen at utsettelsen også kan styrke den videre prosessen ved at tallene som legges fram er kvalitetssikret bedre. Vi håper dette er en riktig vurdering.

Samtidig tenker vi: Er vi nå for snille som sitter rolig nok en gang og ser på at dette skjer? Kan det skje igjen?

Banevokternes styre

Lars Olsen, Erlend Kåsereff, Lise Bye Jøntvedt, Tore Midtbø, Terje Andersen, Beate Føli, Ivar Gunnar Lia

En ny utsettelse vil jo være en hån mot det omfattende arbeidet som er gjort av kommuner, lokalt næringsliv og andre for å forberede banens ankomst. Kommunen og næringslivet er framoverlent og offensive. Store summer investeres.

Det satses på at nærings- og befolkningsvekst skal gi inntekter til å dekke regningene. Men hva om det skulle bli en lengre utsettelse? For oss er dette selvsagt helt uakseptabelt. Enhver utsettelse får konsekvenser. Regninga må uansett dekkes av lokalsamfunnet. Ordføreren har nå gitt sitt syn til gode. Det er vi glade for.

Jobb i kulissene

Hva tenker man så i LO? Er man bekymret for de potensielle arbeidsplassene, som skal gi jobb og velstand til medlemmene?

Hva tenker man i NHO? Er de bekymret for sine medlemsbedrifter, de som skulle få store oppdrag, sikre inntjeningen og trekke andre bedrifter, og dermed nye innbyggere til regionen? De som har gjort store private investeringer i trygg visshet om at banen kommer.

Vi håper at både kommunene, næringslivet og fagbevegelsen jobber iherdig bak kulissene og presser på for vei og bane. Taushet behøver ikke nødvendigvis å bety passivitet.

Vi har også undret oss over at Ringerikes Blad er så passive i denne saken. Vår lokalavis burde ligge mer frampå på for å hente informasjon akkurat nå. En krevende jobb i denne fasen hvor saken framstår som mer lukket. Desto større grunn for pressen til å etterlyse svar.

LES OGSÅ: Planen for Ringeriksbanen er forsinket igjen: Nå er Lars og Banevokterne bekymret 

Høylytt og tydelig

Samferdselsprosjektene står i kø over hele landet. Alle vet at det ikke er penger nok til alt på en gang, som ordfører Hansen så riktig påpeker. Vi er tilfreds med at ordføreren står fast på kravet om byggestart i 2021. Men regjeringen må nødvendigvis prioritere. Det er god grunn til å tro at de som roper høyest om sine prosjekter vil bli hørt først, og at de tause og «snille» fort kan havne bakerst i køen. Dette innlegget er derfor en utfordring til flere.

Vi oppfordrer andre politikere, næringslivet, fagbevegelsen og lokalavisen til å dele sine vurderinger og strategier med folk flest. Vi tror fortsatt det er viktig å skape offentlig oppmerksomhet om saken. Vi tror det er avgjørende at denne regionen opptrer samlet, høylytt og tydelig.

Våre viktigste krav til sentrale politikere er: Hold ord! Byggestart på Ringeriksbanen i 2021! Nå aksepterer vi ikke flere utsettelser!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags