Får vi den forventede veksten på Ringerike? | Ole-Gunnar Øhren

ØKONOMI: - Vekst er ikke bare befolkningsøkning, men også økonomisk vekst som grunnlag for skatteinntekter for å finansiere velferd, sier Ole-Gunnar Øhren.

ØKONOMI: - Vekst er ikke bare befolkningsøkning, men også økonomisk vekst som grunnlag for skatteinntekter for å finansiere velferd, sier Ole-Gunnar Øhren. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå forventer vi resultater fra kommunens nye strategiavdeling, sier Ole-Gunnar Øhren.

DEL

MeningerI mars ble Vekstbarometeret for Ringeriksregionen presentert. Det viste at årlig befolkningsvekst er mindre enn 1 prosent.

Befolkningsøkningen har vært 3.100 siste 10 år, cirka 300 personer per år. Mål for befolkningsvekst fram til 2030 er 10.000. Vi skriver snart 2020, altså ca. 1.000 nye innbyggere per år.

På landsbasis kan, ifølge SSB, en vesentlig del av befolkningsøkningen tilskrives innvandring, også i vår region. Avtagende innvandring er en faktor til mindre befolkningsvekst. Likeså at norske kvinner føder færre barn enn før.

Ole-Gunnar Øhren

Kommer ikke av seg selv

Vi har ikke hatt nevneverdig økning i antall arbeidsplasser. Bransjer innen handel og service leder an. Det er mangel på kunnskapsbaserte næringer.

Vi tror på byggestart av Ringeriksbanen i 2021, antatt ferdig i 2029. SSB har en befolkningsframskrivning i norske kommuner 2016–2040. Veksten i Ringerike kommune settes til 18 prosent, fra 29801 i 2016 til 35167 i 2040, 223 per år.

Jeg er ikke den første til å presentere disse tallene. Det er viktig å repetere dem som bakgrunn for innsats til utvikling og vekst. Vekst kommer ikke automatisk. Næringslivet har stor tro på regionen, og tidligere leder i NHO, Kristin Skogen Lund, pekte på Ringeriksregionen som det området i landet med størst vekstpotensial.

– Vi preges av optimisme, men flere piler peker feil vei

Har vi lyktes?

Vekst er ikke bare befolkningsøkning, men også økonomisk vekst som grunnlag for skatteinntekter for å finansiere velferd. Ringerike kommune rigger for vekst. Vi investerer i infrastruktur for hundrevis av millioner, i skoler, barnehager.

LES OGSÅ: – Skal målene nås, må politikerne være modige

Private utbyggere satser sterkt på boligbygging, og mange gode prosjekter venter på godkjenning. Privat sektor rigger for vekst. Økt tilflytting kommer ikke av seg selv. I vår region har vi satset på Ringerike utvikling for å skape arbeidsplasser.

Bra, men har vi lyktes, har det vært nok? Nå forventer vi resultater fra kommunens nye strategiavdeling.

Det skjer mye positivt i Hønefoss og på Ringerike. Alle gode krefter innen næringsliv, arbeidsliv, politisk miljø, kultursektor, organisasjoner og frivillig sektor må samarbeide for å fremme positivt omdømme og kraftfull markedsføring av Hønefoss og vår region.

Idémyldring

Bør det opprettes ikke-byråkratiske arenaer der alle parter møtes jevnlig for å utvikle ideer? Vår region må konkurrere med Drammen, Asker/Bærum og byer i Østfold. Vi må jobbe hardt for en Bypakke Hønefoss i likhet med hva Drammen fikk i sin tid.

Nye Bergensbanen vil være viktig for hele landet, men skaper et sterkt behov for funksjonell kommunikasjon i Hønefoss. Dette må vi ha betydelig finansiell hjelp for å få til fra staten.

Et krav om bompengering rundt byen virker ikke tiltrekkende på mange, men noe må påregnes i spleisen for å skape godt bymiljø. Vi må tilby de gode framtidsbilder av byen og regionen, være løsningsorientert, ikke selvopptatt eller «#8221;kose»#8221; med det negative.

Slå sammen Ringerike og Hole

Økonomien til kommunene i regionen er stram og økning av kommunens inntekter til bruk for velferd er viktig. Det satses på at dette i mindre grad skal oppnås gjennom skatter, for eksempel eiendomsskatt/økt eiendomsskatt.

Mye avhenger av om vi greier å videreutvikle den gode Ringerikskulturen og hyggelige Hønefoss, til den trivelige byen folk vil leve og bo i og flytte til. De naturgitte betingelser har vi til overmål. Dessuten bør Hole som geografisk og historisk er Ringerike, slås sammen med Ringerike til en kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags