Mons-Ivar Mjelde: Trenger vi Randsfjordbanen?

Nye løsninger: Ved å fjerne dagens linjeføring av Randsfjordbanen inn til stasjonen, skaper dette arealer og muligheter inn mot stasjonen.

Nye løsninger: Ved å fjerne dagens linjeføring av Randsfjordbanen inn til stasjonen, skaper dette arealer og muligheter inn mot stasjonen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Leserinnlegg Selvfølgelig trenger vi Randsfjordbanen! Men trenger vi Randsfjordbanen fra Styggedalen og inn til Hønefoss når vi får ny stasjon?

Sannsynligvis ikke, og det skaper muligheter. I dag ligger Hønefoss stasjon «kronglete til». Vi har til og med en gågate som tillater «Buss for tog»,slik at stasjonen skal fungere.

Nye løsninger

Ny stasjon trenger nye løsninger. Jernbaneverket er tydelig på at det må gjøres store endringer på dagens stasjon, hovedinnføringen blir fra «Skjæringa», og når vi nå først skal gjøre endringer kan vi gjøre det ordentlig.

Ved å fjerne dagens linjeføring av Randsfjordbanen inn til stasjonen, skaper dette arealer og muligheter inn mot stasjonen.

Noe kan gå i dagen, men veien kan også graves ned og munne ut i parkeringsløsning, kollektivterminal for buss og kanskje til og med føres videre bak jernbanebrua og mot Hønefoss Nord og Hønengaten.

Gode løsninger

Parallellprosjektet har pekt på at skal vi lykkes må vi skape gode løsninger rundt den nye stasjonen (Hønefoss S).

Byen må ha en naturlig nærhet til kollektivpunktet!  Om man da legger Jernbanen i kulvert gjennom «Skjæringa» og fjerner dagens

Randsfjordbaneinnføring mellom Styggedalen og stasjonen vil man ikke bare skape nye adkomstmuligheter, men også frigjøre arealer for bebyggelse og fortetning, skape grøntområder og knytte områder tettere sammen.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Drømmereisen på Randsfjordbanen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken