Hvorfor fokus på skråstreken? | Kjell B. Hansen

FRAMDRIFT:  Nå gleder vi oss stort og heier fram bevilgningen til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, sier ordfører Kjell B. Hansen.

FRAMDRIFT: Nå gleder vi oss stort og heier fram bevilgningen til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, sier ordfører Kjell B. Hansen.

Av

Det er viktig at prosjektet reelt går fra planleggingsstadiet og over i byggefase før neste NTP-prosess og neste stortingsvalg høsten 2021, sier Ringeriks-ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i dette innlegget.

DEL

MeningerUndertegnede mener det utelukkende er svært positivt at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett 2019 prioriterer høyt tempo og innsats når det gjelder planleggingen av Ringerikesbanen og Europavei 16. 

Det betyr at prosjektet er nærmere realisering en noen gang tidligere, og at tempo og progresjon i hovedsak følger tidsplanen for prosjektet. 

Det må forutsettes at regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget i forbindelse med sluttbehandlingen av statsbudsjettet ved juletider i år. Dog pekes det fortsatt på denne berømmelige og gjentagende skråstreken 21/22. Derfor velger jeg i dette innlegget å besvare spørsmålet.

Kjell B. Hansen

Ordfører (Ap) i Ringerike

2.000 millioner

Bevilgningen på 1.016 millioner kroner til prosjektet legger nå til rette for å sluttføre planprosessen samt gjennomføre grunnerverv og forberedende arbeider m.v.

Dette betyr at det til nå er bevilget om lag 2.000 millioner kroner for å forberede selve byggeprosessen. Total kostnad for ferdigstilt og driftsklart anlegg er om lag 30.000 millioner kroner.

Det er bred enighet om at prosjektet vil være klar for realisering og byggestart i 2021. Jf. blant annet samferdselsministerens redegjørelse i Stortinget 10. april 2018. 

I Stortingets samferdselskomites behandling av Nasjonal Transportplan 2018–2029 ble det gitt klar tilslutning til byggestart 2021 eller om mulig tidligere. I framleggelsen av neste års statsbudsjett ble det dessverre angitt ulike årstall for byggestart 2021, 2022 og 2021/2022.

Milliarden som trumfer tvilen 

Ny usikkerhet

Uansett, med eller uten skråstrek, vil en utsettelse til 2022 skape ny usikkerhet om realiseringen av Norges mest utsatte prosjekt. Det kan medføre nedbygging av prosjektorganisasjonen, økte kostnader, enda en NTP-prosess og politisk usikkerhet knyttet til kommende stortingsvalg.

Slik skal Ringeriksbane-milliarden brukes 

Med andre ord er det viktig at prosjektet reelt går fra planleggingsstadiet og over i byggefase før neste NTP-prosess og neste stortingsvalg høsten 2021. Slik at konkrete vedtak om realisering/bygging og ferdigstillelse bør skje i det sittende Stortings virketid.   

Til slutt nevnes at selv om 2.000 millioner kroner er svært mange penger så er det fortsatt om lag 28.000 millioner kroner som må garanteres/bevilges av Stortinget. Det vil skje i konkurranse med mange store utfordringer og planer som samferdsels Norge står ovenfor. 

Ap-ordfører Lars Magnussen roser regjeringen: – Nå er alt klart for bygging av ny E16

Aksepterer ikke endringer

Sette i lys av dette og disse størrelser bør man ikke uten videre akseptere endringer i tidsplaner. En solid planlegging til 2.000 millioner kroner er ikke i seg selv en garanti for at Stortinget står klar med 28.000 nye millioner i årene framover. Derimot vil spade i jord 2021 og fullført på selve realiseringen/byggingen, binde Stortinget til et rungende og ikke reversibelt JA.  

Kort sagt nå gleder vi oss stort og heier fram bevilgningen til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, samtidig som vi legger til grunn byggestart i 2021, som forutsatt i Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags