Miljørett §112: Er Ringeriksbanen et anstendig samferdselsprosjekt?

Slik blir Hole og deler av Ringerike - med Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Bildet er fra Hølen i Vestby kommune.

Slik blir Hole og deler av Ringerike - med Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Bildet er fra Hølen i Vestby kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Miljørett §112 hevder at det er langt mer anstendig av politikerne å utsette dette svært kostnadsdrivende og miljøødeleggende prosjektet, enn å gjennomføre et av de aller minst samfunnsnyttige togprosjektene i Norge.

DEL

LeserinnleggTirsdag 3. april leser vi i Ringerikes Blads papirutgave innlegget «Fortsatt lit til rikspolitikernes anstendighet». Innlegget inneholder såpass mange skjeve framstillinger at det ikke kan bli stående uimotsagt. Det hevdes at ingen av argumentene fra konsernledelsen i Bane Nor for å utsette jernbaneprosjektene på Østlandet er relevante for Ringeriksbanen. De som har lest Bane Nors innspill til handlingsplan for NTP (2018–2029) utarbeidet av konsernledelsen i Bane Nor, vil vite at det er mange hindringer i veien for Ringeriksbanen.

LES SAKEN HER: Internrapport slakter Ringeriksbaneprosjektet

Forfatterne av innlegget hevder at Ringeriksbanen er et svært viktig nasjonalt prosjekt. I handlingsplanen derimot står det at Ringeriksbanen er det minst lønnsomme prosjektet av alle. Det er ingen hemmelighet. Hvordan forfatterne kan hevde at dette skiller Ringeriksbanen i betydelig grad fra de andre IC-strekningene får stå for deres regning. Lønnsomheten av banen er det laveste nasjonalt sett sammenlignet med alle nye togprosjekter under planlegging i Norge.

Det er nok enighet om at E16 bør forbedres og bygges ut til en mer trafikksikker standard, men det er ingen forsikring som ligger i at et felles prosjekt med Ringeriksbanen og ny E16 gir en kostnadsbesparelse på en milliard kroner. TØI skrev i sin kvalitetssikring av «Silingsrapporten» i 2015 at et felles prosjekt ikke behøver å gi en innsparing, men like gjerne kan gi en økning i den totale kostnaden. Det er som kjent kun et «fellesprosjekt» de siste 10 kilometer fra Vik til Hønefoss. Ringeriksbanen har dessverre bremset og utsatt byggingen i flere år av en den korrekt utredede E16 fra 2013.

Bane Nor er blitt oppfattet som om de har utilstrekkelig kompetanse til å bygge i alle grunnforhold. Det er blitt misforstått av pressen/opinionen, og konsernledelsen har gått ut og oppklart dette forholdet. Ikke desto mindre har Bane Nor aldri bygget i 130 meter dyp sump over to kilometer. Tolket ut fra at Bane Nor planlegger et prøveprosjekt på Mælingen for å teste stabilitet, innehar ikke Bane Nor all kunnskap om det er forsvarlig å bygge i slik dyp sump. I tillegg har Follobaneprosjektet produsert en internrapport om fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen som slakter tunnelvalgkonseptet for Ringeriksbanen. Internrapporten mer enn antyder at det er umodne valg som ligger til grunn. De antyder at man bare har «bestemt seg for noe» også utreder man det i ettertid.

Påkoplingen til Askerbanen gjør at denne må stenges i inntil 18 måneder. Vi vil hevde at togavviklingen og transportkonsekvensene for pendlere som benytter Askerbanen, Drammensbanen og Spikkestadbanen vil få store daglige logistikkutfordringer. Flere millioner reisende vil bli berørt.

Det virker noe selvsikkert å hevde at det ikke er noen som helst grunner – verken faglige eller politiske – for å utsette Ringeriksbanen til 2021. De faglige grunnene er uttrykkelig beskrevet i Bane Nors innspill til handlingsplan for 2018–2029. Politikere på Stortinget innrømmer at de ikke har noe greie på Ringeriksbanen selv om disse medlemmer sitter i framtredende komiteer. Hva politikerne velger å gjøre kan bare de selv bestemme.

Miljørett §112 hevder at det er langt mer anstendig av politikerne å utsette dette svært kostnadsdrivende og miljøødeleggende prosjektet, enn å gjennomføre et av de aller minst samfunnsnyttige togprosjektene i Norge. Politikerne skal ha ros for å ha utsatt byggingen av Ringeriksbanen til 2022.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags