Gå til sidens hovedinnhold

Vi bruker ikke 800 millioner kroner på et prosjekt som støver ned i en skuff | Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Artikkelen er over 3 år gammel

– Alle som har pusset opp sitt eget bad, vet at arbeidet starter lenge før rørleggeren monterer nytt utstyr, skriver samferdselsministeren i dette innlegget om Ringeriksbanen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det pågår en storstilt satsing på jernbanen i Norge. Både investeringer og vedlikehold har økt kraftig, og satsingen skal fortsette fremover. Mange gleder seg over utviklingen. Men opposisjonspartiene på Stortinget forsøker stadig å skape inntrykk av at prosjekter er skrinlagt. Slik svartmaling er ikke særlig konstruktiv og heller ikke riktig. La meg derfor bidra til et mer balansert bilde.

Alle som har pusset opp sitt eget bad, vet at arbeidet starter lenge før rørleggeren monterer nytt utstyr. Gode forberedelser bidrar både til å spare tid og penger. Det er minst like viktig når vi skal bygge infrastruktur for flere titalls milliarder kroner. Bane Nor kunne nylig melde at kontrakter for rundt 60 milliarder kroner skal ut i markedet de nærmeste årene. Det burde bekrefte at det jobbes på høygir innen norsk jernbane.

Ringeriksbanen kommer til å bli et formidabelt byggeprosjekt, og det er mye som skal gjøres før gravemaskinene starter. Hvor skal banen faktisk gå, hvordan skal den bygges, hvordan er grunnforholdene, hvor skal steinmassene legges og hvordan påvirker jernbanen byene og tettstedene?

– Støver ikke ned

For å nevne noe. Mange store spørsmål må besvares før gravemaskinene kommer. Veldig mange folk er allerede i sving. De siste to årene har vi brukt nesten 800 millioner kroner på forberedelser til bygging av Ringeriksbanen/E16. Disse forberedelsene handler blant annet om å gjennomføre grunnundersøkelser, utrede traséalternativer, designe prosjektet og forberede byggetegninger. Gravemaskinene er altså ennå ikke på plass, men vi bruker ikke 800 millioner kroner på forarbeider dersom prosjektet ligger og støver ned i en skuff, slik enkelte later som.

Tilsvarende prosess har vi satt i gang for bygging av ny E16 og Vossabane. Vi kom til ganske tomme skuffer da vi overtok regjeringsmakten i 2013. Nå er planleggingen av prosjektene i full gang. Det jobbes iherdig hos både Statens vegvesen og Bane Nor for å løse utfordringer og gjøre prosjektene byggeklare.

Til sammen vil byggingen av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss og Vossabana mellom Arna og Stanghelle være det største løftet for Bergensbanen etter at den sto ferdig i 1909. Reduserte reisetider, bedre rutetilbud og styrket transportsikkerhet vil realisere en ny reisehverdag for passasjerer på lokal- og fjerntogene mellom Oslo og Bergen.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister, Frp

Fullt trøkk i arbeidet

Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 har allerede vært på høring, og høringsfristen gikk ut i slutten av juni. Det kom inn om lag 230 høringsuttalelser. Det krever faktisk en del arbeid å gjennomgå disse. Bane Nor oppsummerer innspillene i et høringsdokument og gjør eventuelle nødvendige justeringer i planen. Det er med andre ord fullt trykk i arbeidet, og prosjektet er i rute!

Jeg håper og tror på godt samarbeid med alle parter. Jeg er ikke ukjent med at opposisjonen i Stortinget tolker det meste som skjer i et negativt bilde. Men alle som er glad i jernbanen, bør bidra aktivt til løsninger i de prosessene som pågår.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.