Gå til sidens hovedinnhold

Jan Erik Gjerdbakken: Ingen tvil om Ringeriksbanen og E16

Artikkelen er over 4 år gammel

En stopp nå, ville vært en politisk skandale, skriver Jan Erik Gjerdbakken i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et oppslag i Bergens Tidene (BT) forleden hvor det vises til hemmelige samtaler mellom regjeringen og støttepartiene om Nasjonal Transportplan (NTP), kunne indikere at det har vært tvil om hvorvidt Ringeriksbanen ville bli realisert.

Nå tyder det imidlertid på at det etter hva BT erfarer, ikke er en slik tvil etter de nevnte såkalte hemmelige samtalene.

ORDFØRER HANSEN: – Vent litt med å sprette Ringeriksbane-champagne

Tvilen fjernet

Det er vanskelig å forstå noe annet enn at det er en god stund siden tvilen om Ringeriksbanen ble fjernet. I hvert fall er det slik i mitt hode.

Hvor naiv går det an å bli, vil kanskje noen si.

Tja - er det naivt å tro på Ringeriksbanen når vi har disse opplevelsene å bygge det på:

• Tverrpolitisk enighet om bygging av banen er uttrykt i NTP 2014-2017

• Prosjektene er definert som «bunnede prosjekter» (indikerer å være blant de sikreste og høyest prioriterte prosjektene) i det nye NTP forslaget.

• Statsminister og samferdselsminister sammen med finansminister og partilederne i Venstre og Kristelig Folkeparti reiser ens ærend en søndag til Sundvollen for å fortelle at «nå kommer Ringeriksbanen og firefelts E16»

• Statsrådene Jan Tore Sanner og Siv Jensen meddeler forsamlingen med stolthet på Ringerikskonferansen at nå kommer Ringeriksbanen og firefelts veien

• Samferdselsministeren gjør det samme på Ringerikskonferansen året etter.

Etter så mange år på kjøling, har vi tillatt oss å drikke litt champanje nå og da

• Statsminister Erna Solberg står på talerstolen på Klækken Hotell under Øst-Vest konferansen for et år siden og er uvanlig tydelig på at, ikke bare skal banen og veien bygges, men den skal påbegynnes i 2019 og ferdigstilles i 20124. Dette sier hun uten normal politisk reservasjon.

• Samferdselsministeren reiser til Sollihøgda for å fortelle at det er bevilget 102 millioner planleggingskroner til Bjørum – Skaret-utbyggingen i inneværende års statsbudsjett.

• Stortinget vedtar før jul dette i statsbudsjettet for 2017 samt ytterligere 200 millioner kroner til planlegging av banen og veien i det som benevnes som Fellesprosjektet.

• Det er rigget en prosjektorganisasjon i Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) på flere titalls personer og betydelig innleie av fagressurser for å planlegge prosjektet (Fellesprosjektet) med byggestart 2019.

• Buskerudbenken har over de to-tre siste årene under sitt årlige besøk til Ringerike, ikke etterlatt noen tvil om at Ringeriksbanen og E16 nå kommer

Vi registrer med stor tilfredshet at stadig flere tar den realitet innover seg, at nå blir det bygget Ringeriksbane og firefelts motorvei.

 

• Når de samme Buskerudpolitikerne blir spurt av journalister om hva de er mest fornøyd med i Stortingsperioden som nå går mot slutten, svare nesten alle blant annet Ringeriksbanen og E16.

Politisk skale med stans

Enda flere uttalelser som har bidratt til å fjerne tvil om realismen i bane/vei prosjektet, kunne vært nevnt. Det har nemlig være svært mange av dem fra ulike partifarger og personer de siste par årene.

Dermed er nok ingen som er i tvil eller overrasket når de hører at vi har fulgt nøye med på alt som har vært sagt og uttalt, og at det er godt lagret i mange «hjerneharddisker» på Ringerike.

Med banens 150 årige historie og veiens 50-60 årige historie som bakteppe, ville det vært intet mindre enn en politisk skandale av historiske dimensjoner, om det igjen hadde blitt «stopp og rykk tilbake til start»

Realitet

Det slipper vi heldigvis å oppleve. Vi registrer med stor tilfredshet at stadig flere tar den realitet innover seg, at nå blir det bygget Ringeriksbane og firefelts motorvei. Dette kommer blant annet til uttrykk i et tiltagende press i boligmarkedet og en økt oppmerksomhet og interesse om Ringerike fra næringslivet i inn- og utland.

Vi har ikke ventet og bare latt champanjen ligge til kjøling, slik enkelte har anvist. Etter så mange år på kjøling, har vi tillatt oss å drikke litt champanje nå og da, etter hvert som sikkerheten i prosjektet har blitt stadig sterkere.

Vi har ganske enkelt ikke sett noen grunn til å styre vår begeistring over det faktum at Ringeriksbanen og E16 nå endelig blir en realitet om kun få år.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.