Gå til sidens hovedinnhold

Hvem bryr seg om Hole? | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet avviste planene om Ringeriksbanen gjennom Hole på siste kommunestyremøte. Torbjørn Røberg, uavhengig representant, var enig. De andre partiene ropte i kor: «Bane NOR, Bane NOR».

Politikerne våre er positive til at en av de flotteste kommunene i landet blir ødelagt og applauderer en skandaløs bruk av skattepengene. Eksperter og fagmiljøer er klare på en ting: banen vil gå med dundrende underskudd fra aller første dag. Hvem bryr seg?

En modig holeværing

En av våre sambygdinger har i flere år vist at han gjør det. Kåre Bech, som kunne tjent seg rik på eiendommen i Sundvollen, har i stedet tatt opp kampen for å hindre ødeleggelsen av fjorder, elveløp, våtmarker og folks nærmiljø.

Han har lest dokumentene, satt seg inn i alle detaljene og stiller spørsmålene som journalistene burde stilt. Bech har fortalt oss om de alvorlige konsekvensene, påvist lov- og regelbrudd og blottstilt inkompetente politiske miljøer, der penger og egeninteresser sauses sammen, noe som reiser meget alvorlig spørsmål. Folk mister tilliten til politikken og interessen for demokratiet.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole blir en taper

Bech var tidlig ute og advarte oss om at Hole blir stående igjen som den store taperen dersom Ringeriksbanen ble bygd gjennom kommunen vår. Togstasjonen på Sundvollen blir neppe noe av, men drømmen om stasjon brukes kynisk for å få til økt utbygging i området.

Påkjøringen på Helgelandsmoen henger i en svært tynn tråd. Resultatet: Hole ender opp med å bli kun en gjennomfartskommune. Dette vet våre folkevalgte. Hvem bryr seg, egentlig?

Krevende rolle i lite samfunn

Det er uten tvil krevende å stå oppreist i stormen, slik Kåre Bech har gjort og fortsetter å gjøre i kampen mot både det lokale politiske miljøet og statsmakten. Når det politiske miljøet blir smått og snevert og preget av egeninteresser kan også normene for hva man kan tillate seg å si flyttes.

Det kan også få andre til å gå over streken. Bech har møtt hån og meningsløs kritikk med integritet og troverdighet og representerer noe av det beste vi har her i bygda vår: Holeværingene er stort sett et flott og anstendig folk.

Noe til felles med Utstranda

Kampen som Bech og andre fører mot Ringeriksbanen har noen fellestrekk med kampen som er blitt ført og fortsatt føres mot 22-juli minnesmerke på Utstranda. Innbyggere opplever ofte at de blir stående alene, og sviktet av politisk ledelse og politikere. I begynnelsen sto representantene for beboerne også alene, mot både lokale politikere og statlige myndigheter.

De måtte som kjent skrive leserbrev i lokalavisen til den politiske ledelsen i kommunen vår for å bli sett og hørt. Det finnes knapt en styggere sak etter at vi ble selvstendig på slutten av 1970-tallet. Fordi beboerne var kloke, har de fått folket med seg, lokalt og nasjonalt. Striden om minnested har ikke splittet bygda. Det skal vi alle være stolte over.

Moralsk og etisk ansvar

Det skal være meningsforskjeller i et levende demokrati, men det er svært viktig at den politiske ledelsen tar det moralske og etiske ansvaret, og ikke minst stiller spørsmålene og har kompetanse og kjemper for bygda vår.

Kåre Bech har tatt ansvaret, driver viktig og nødvendig folkeopplysning og gjør det tydelig for oss hva vi kan tape på at Ringeriksbanen bygges gjennom Hole. Han fortjener en takk.

Hva med det politiske miljøet? Stiller de opp for innbyggerne, ivaretar de våre interesser og folks nærmiljø? Ringeriksbanen kan i realiteten føre til at Hole kommune går i full oppløsning.

Kommentarer til denne saken