Gå til sidens hovedinnhold

Stopp banemaset! | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 3 år gammel

- Spørsmål om storskole i Hole er et sidespor, mener Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad har de siste årene produsert hundrevis av reportasjer om Ringeriksbanen. Redaksjonen stiller sjelden de nødvendige kritiske spørsmålene som forventes av en avis og som er viktig for å gi leserne en balansert framstilling.

Det er godt informerte innbyggere som forteller oss det vi trenger å vite for å kunne ta informerte valg.

Det vil være for mye forlangt å oppfordre til full skrivestans om Ringeriksbanen og alle de miraklene som vil skje på grunn av banen. Er det likevel mulig å ta en pause og bruke redaksjonens journalistiske ressurser på saker som er viktig for barnas oppvekst og innbyggernes livskvalitet?

LES DE SISTE SAKENE OM RINGERIKSBANEN:

Truer læring og oppfølging

Spørsmål om storskole i Hole er et sidespor. Rådmannen ønsker å kutte fire prosent i neste års budsjett. Det vil få alvorlig konsekvenser for skolene. Vi kan ikke tillate at skolene svekkes.

LES OGSÅ: Storskole for opptil 1.000 elever på Sundvollen

Nå, mer enn noensinne, trengs det mer ressurser til skolene slik at vi kan sikre gode lærings- og oppvekstmiljøer for barna våre. Undersøkelser har vist at mobbing er et problem i barneskolene. Det er viktig å opprettholde antall lærere og heller øke enn redusere.

Det trengs ressurser for å kunne følge opp elever med spesielle behov. Skolemateriell, både bøker, pulter og stoler, er utdatert og nedslitt. Denne høsten vil handle om kampen for å styrke barnas lærings- og oppvekstmiljø. Alle må engasjere seg.

Politikerne må forstå at investeringer i skolen er god økonomisk politikk og riktig bruk av skattepengene våre.

Les også

Foreldreleder i Hole: Mer bekymret for sparekrav enn storskole

 

Trenger en milliard

Hole kommune trenger penger. Ifølge pålitelige kilder kan det være snakk om til sammen en milliard kroner, til investeringer i nye bygg og rehabilitering av gamle bygg. Hvordan Hole skal klare seg i framtiden blir det store spørsmålet. Rask befolkningsvekst er røde tall og ny økonomisk krise.

Uten eiendomsskatten må det bli budsjettkutt og økte kommunale avgifter i årene framover. Hole ungdomsskole må bygges ut ganske raskt. Planleggingen burde ha startet for lenge siden for å få til gode og trygge prosesser. Hastverk er som kjent lastverk og kan koste oss dyrt.

LES OGSÅ: Må bygge ut ungdomsskolen – utsetter planlagt storskole i Hole

Den eldste delen av ungdomsskolen er blitt forsømt i nesten 40 år, og forfaller. Renovering av eldste del må derfor inn i budsjetteringen av nybygget. Vi kan ikke tillate at vi får en todelt skole, et bygg som forfaller og et som er nytt og fint. Skolene er innbyggernes eiendom, betalt av skattepengene våre, og må tas vare på.

Regionalt oppvekstkontor

Barneskolene i Hole er ikke de eneste som sliter med for eksempel mobbing, dette skjer mange steder. Barnas lærings -og oppvekstmiljø er i endring og under press.

Bortsett fra hjemmet, spiller skolen en helt sentral rolle i våre barns liv, og som er viktig for å sikre framtidsrettet utdanning og mulighet for jobb og bli selvforsørget. Kanskje kommunene i regionen bør tenke helt nytt og samarbeide tettere for å sikre gode oppvekstmiljøer.

Hole kan få sin egen oppvekstsjef, men kompetansen og gjennomslagskraften vil likevel bli minimal. Vi trenger et sterkt og kompetent miljø for å møte framtidens utfordringer, for å mestre den teknologiske utviklingen, håndtere mobbing, utagerende submiljøer og ikke minst oppfølging av barn med spesielle behov i et samfunn der alle skal med og ingen skal være utenfor.

En oppfordring til Ringerikes Blad

Redaksjonen i Ringerikes Blad kan, om den vil, belyse det som er tatt opp her og mange andre spørsmål som gjelder kommuneøkonomien, politikernes kompetanse og evne til å styre, barnas oppvekst, livskvaliteten til våre eldre som ikke får plass på sykehjemmet, men sitter hjemme hos seg selv og ikke lenger klarer å gjøre så mye på egen hånd.

En pause fra det evinnelige banemaset og glorifiseringen av denne, kunne gitt oss reportasjer som handler om virkeligheten vår, slik den er i dag og utfordringene vi er nødt til å håndtere og løse.

Et spørsmål til slutt: Hvorfor er det rådmenn som intervjues og blir frontfigurer? Godt betalte ordførere, varaordførere og politikere må vise ansikt. Da får vi dialog og et sunt demokrati.

Kommentarer til denne saken