Organisasjonen For Jernbane ønsker at et raskt dobbeltspor Hønefoss–Nittedal–Oslo utredes. For å unngå at mange milliarder kroner sløses bort på den særskilt ulønnsomme Ringeriksbanen Hønefoss–Sandvika.

«Ringeriksbanen kommer», spår jernbaneminister Ketil Solvik-Olsen i Ringerikes Blad 28. desember og på regjeringen.no 4. januar. Ministeren fortjener, isolert sett, honnør for å ha utsatt anleggsstarten fra 2019 til 2021/2022. Men å utsette et tapsprosjekt er ikke nok. Den 160 år gamle ideen om Ringeriksbanen hører hjemme på Jernbanemuseets avdeling for skrotede prosjekter. Nå er det på tide å utrede et nyere og lønnsommere prosjekt.

Kim Aastangen og Kjell Erik Onsrud

Styremedlem og leder av For Jernbane

Samfunnsøkonomisk tap

Ministeren hevder i innlegget sitt at «bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.» Men på side 298 i Nasjonal transportplan innrømmer han imidlertid at Ringeriksbanen fører til et samfunnsøkonomisk tap på 11 milliarder. Hvorfor underslår ministeren denne særskilt viktige opplysningen for leserne av Ringerikes Blad?

For å planlegge tapet på 11 milliarder kroner vil ministeren, allerede i år, at hundrevis av millioner kroner skal rulle inn på bankkontiene til en skokk med konsulentfirmaer. Dette er slett ikke effektiv bruk av bevilgningene. Riksrevisoren burde trekke i nødbremsen og gi jernbaneministeren gult kort for misbruk av skattepengene våre. Tapet på 11 milliarder kroner betyr at det er hipp som happ om Ringeriksbanen bygges, eller om jernbaneminister Solvik-Olsen kaster 11 millioner tusenlapper i Hønefossen. Det er sikkert økonomen Solvik-Olsen enig i.

Les også

Bane Nor: – Det blir stasjon ved Sundvollen

Ødelegger naturreservatet

Hvorfor prioriterer ministeren «store summer til planlegging» for å bygge ned landets beste matjord i Hole? Og er «full framdrift» noe å skryte av når Ringeriksbanen kommer til å ødelegge naturreservatet som er vernet i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser etter Ramsar-konvensjonen om våtmarker? Kapasiteten på Gjøvikbanen sør for Roa er fullt utnyttet både for person- og godstrafikk. Et raskt dobbeltspor mellom Hønefoss og Oslo via Nittedal har mange positive sider:

Reisetiden Hønefoss–Jevnaker-Nittedal–Oslo reduseres kraftig og blir omtrent like kort som for Ringeriksbanen Hønefoss–Sundvollen–Sandvika–Oslo. Mer enn 105.000 innbyggerne i kommunene langs Gjøvikbanen får kortere reisetid til Oslo. Og hyppigere avganger. Hvorfor vil jernbaneministeren at togene sør for Roa heller skal snegle seg av gårde på et nedslitt enkeltspor fra 1902 med mange krappe svinger?

LES OGSÅ: Ap: I 2021 må det skje

Tapsprosjekt og feilinvestering

Dobbeltspor Hønefoss–Nittedal–Oslo fører til både flere godstog mellom Oslo og Bergen og at de kommer raskere og billigere fram. Det vil de ikke gjøre med Ringeriksbanen som ordinært bare skal trafikkeres av passasjertog. I motsetning til Ringeriksbanen kan store deler av et dobbeltspor Hønefoss–Nittedal–Oslo inngå som første strekning av en rask bane fra Oslo til Moelv, Møre og Trøndelag. En slik bane vil også bidra til positive nettverkseffekter med de andre jernbanelinjene.

Tapsprosjektet Ringeriksbanen Hønefoss–Sandvika blir en sjelden stor feilinvestering. Organisasjonen For Jernbane er imot feilinvesteringer i jernbane. Hvorfor er økonomen Solvik-Olsen tilhenger av feilinvesteringer?

Konklusjonen blir at det er i nasjonens interesse å utrede et raskt dobbeltspor Hønefoss–Nittedal–Oslo.

LES OGSÅ:

Les også

Ivar Gunnar Lia: Kan ikke banemotstanderne si det som det er, at de jobber for andres interesser?