Gå til sidens hovedinnhold

Kåre Bech: Ringeriksbanen - bygging eller øyding?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegget mitt «Ringeriksbanen – ved sju av dem», trykket i Ringerikes Blad 13. april, har vakt en del oppmerksomhet å dømme etter antall reaksjoner som har fulgt. Noen hyggelige, andre forteller mer om avsenderen enn om mottageren.

Jeg har også fått en hilsen fra Kjell Børre Hansen. På bakgrunn av sitt verv som ordfører, står hans svar i særstilling. La meg først presisere: Jeg har aldri talt mot ny E16, snarere tvert om. Dette er ikke det samme som å frasi meg retten til å kommentere enkeltheter ved dette store prosjektet.

Slik ordføreren uttrykker seg 13. april, kan det oppfattes som om jeg vil gå i rette med de 7, som personer. Dette er fjernt for meg. At de 7 hevder synspunkter som gagner dem selv eller deres arbeidsgivere, angår meg ikke. Men når de samme 7 står frem med argumenter som påviselig er gale og peker i samme retning, angår det meg. Å tie om dette ville for meg være det samme som å gjemme meg bort.

Videre: Jeg har heller ikke, på prinsipielt grunnlag, tatt ordet mot en jernbaneforbindelse mellom Hønefoss og Oslo. Mitt anliggende er ene og alene valg av trasé gjennom Hole, en trasé som nasjonalt og regionalt er den mest skadelige, dyreste i anlegg og har lavest inntjeningsevne.

Når myndighetene har falt ned på dette alternativet, skyldes det utdaterte kunnskaper om moderne drivemåter, uforklarlige prestisjehensyn og en total mangel på naturforståelse. Naturforståelse og kulturforståelse er som oftest samme sak, selv om mange ikke ser det.

Regjeringens prestisjeprosjekt minner om ordtaket: «Leve Toten, skitt i Norge». Hvorfor ikke utrede Nittedalslinjen som gir den samme reisetiden Hønefoss-Oslo?

Som ordfører i en stor kommune som Ringerike, antar jeg at Hansen i løpet av sin regjeringstid, har blitt stilt overfor flere innfløkte byggesaker. Jeg regner derfor med at han har Plan- og bygningsloven på sitt kontor og er kjent med innholdet.

Lovens viktigste bestemmelse fremgår av § 1-1. Bane NOR skriver at planleggingen skjer på grunnlag av Plan- og bygningsloven.

Men hvor enn jeg leter i Bane NORs veldige papirproduksjon, finner jeg ikke spor av at dette er tatt til følge. Saken blir ikke bedre ved Bane NORs juristeri, hvor Grunnloven erklæres ugyldig, nettopp for Ringeriksbanens del! Og hva med Vassdragsloven og Forurensningsloven, forholdet til Ramsar, forholdet til de fem vernede områder som kranser broene over Mælingen? At Tyrifjorden er et vernet vassdrag, tillegges ingen betydning.

Ringeriksbanen gjennom Hole og frem til nordenden av Mælingen forutsetter sammenhengende lovbrudd! «Med lov skal landet byggjast, og ikkje med ulov øydast». (Frostatingsloven fra 1260. Noe å tenke på i vår miljøbevisste tidsalder?)

Med en sluttkommentar til Hansens opplysning om at Fellesprosjektet vil koste 26-30 mrd. kr. minner jeg om at det ikke er forbudt, hverken for meg eller ordføreren, å tro på julenissen.

Kommentarer til denne saken