Jørn Hanssens blinkskudd om bane og vei | Knut Arild Melbøe (MDG)

Mælingen, rødlistet våtmarksområde som byggegrunn for vei og jernbane?

Mælingen, rødlistet våtmarksområde som byggegrunn for vei og jernbane? Foto:

Av

– Samferdselsutbygginger der natur, klima og miljøverdiene har blitt overkjørt av utbyggeres og faktisk også politikeres ignoranse, har vi levd med lenge. Ja, minst like lenge som ideen om Bergensbanens forkortelse via en Ringeriksbane fra Sandvika, skriver Knut Arild Melbøe (MDG).

DEL

MeningerUnder overskriften «Fellesprosjektet truer natur, klima og miljøverdier» argumenteres det her overbevisende over åtte punkter. Kostnadsmessig ligger prosjektet an til mer enn en fordobling i forhold til BaneNors oppgitte beslutningsgrunnlag på 32 milliarder.

Om vi ser på 23 km tunnelføring fra Sandvika vil en kilometerpris tilsvarende Follotunnelen på 1,5 milliard per km gi en kostnad på 34,5 milliarder, bare for jernbanetunnelen.

I tillegg skal det føres 17 km til med dobbeltsporet bane med kostbare broløsninger dels med uavklarte tekniske løsninger over truet våtmark. Trasébeslutningen er for øvrig gjort mot bedre vitende da en samlet miljøbevegelse, med det internasjonale Ramsar-sekretariatet i spissen, frarådet bygging i valgte fellestrasé på det sterkeste allerede i 2015.

Samferdselsutbygginger der natur, klima og miljøverdiene har blitt overkjørt av utbyggeres og faktisk også politikeres ignoranse, har vi levd med lenge. Ja, minst like lenge som ideen om Bergensbanens forkortelse via en Ringeriksbane fra Sandvika.

Knut Arild Melbøe

Miljøpartiet De Grønne

Hønefoss

Hanssen peker på den langt gunstigere løsningen av Ringeriksbanen via en dobbeltsporet Gjøvikbane. Det gjelder for alle de nevnte verdiene, men også antall boliginnløsninger er langt lavere.

Samtidig vil en forkortelse av Bergensbanen denne veien, med avgreining fra Harestua over Jevnaker, kunne betjene et stort antall eksisterende pendlere, og langt større enn det Sandvikalinjen vil gjøre.

Hanssens blinkskudd tar også opp klimaeffekter i et eget punkt. I lys av Norges tilslutning til Parisavtalen er det særlig alvorlig at dette prosjektet ikke vil tjene inn igjen klimautslippene byggingen krever.

Klimagassutslippene blir her så enorme at jernbanens positive effekt på sikt ikke vil kunne tjene inn eller nøytralisere utslippene i løpet av strekningens forventede levetid.

Av de partier som liker å kalle seg grønne, er det faktisk bare Miljøpartiet De Grønne som sier et tydelig nei i denne utbyggingssaken. Det er et påtrengende paradoks for øyne som virkelig ser, at Venstre, KrF og SV ser ut til å slippe denne klimakamelen gjennom nåløyet.

For øvrig: Les Hanssen en gang til; skarp i blikket som han er. Neste steg er simpelthen å interessere seg for alternativet.

LES OGSÅ: Med kikkert og teleskop: Frode vil finne ut om fuglene tåler anleggsstøy
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags