Hver gang representanter for den sittende regjering med støttepartier forsøker å berolige oss i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP), Ringeriksbanen og E16, så bidrar de bare til å skape enda mer usikkerhet og frustrasjon.

Sist ute i så måte er Høyres tre stortingsrepresentanter fra Buskerud, Trond Helleland, Anders Werp og Kristin Ørmen Johnsen, i Ringerikes Blad 10. april:

«Det virker som at det er flere som er skuffet for at banen er forsinket, enn som var glade for at banen kommer i utgangspunktet», skriver tre, lokale Høyre-representantene i et leserinnlegg. Og de fortsetter:

«At byggestart skjer i 2021 og ikke 2019 er litt skuffende for alle oss som har ventet så lenge på banen. Fra Buskerud Høyres side skal vi fortsatt kjempe for 2019, men vi er også ekstremt glade for at regjeringen sørger for at banen faktisk kommer».

Hva er korrekt?

I denne forbindelse har vi noen spørsmål til de tre som vi håper at de har mulighet til å besvare:

– Representantene skriver at byggestart skjer i 2021, mens det i NTP står 2021/2022, og statsråden sier 2021 «hvis praktisk mulig». Kan Buskerud Høyres representanter svare på hva som her er korrekt?

– Er det ikke slik at forskjellen på 2021 og 2022 her er himmelvid, fordi alle prosjekter som ikke er påbegynt innen 2021 havner i en helt ny NTP-runde? Disse risikerer dermed å på nytt bli skjøvet ut i evigheten av ytterligere et nytt storting som velges i 2021, noe det historisk er mange eksempler på inklusive Ringeriksbanen.

– Representantene skriver at de vil kjempe for tidligere byggestart. Hvordan har de tenkt å gjøre det konkret? Hva kan vi her forvente av våre stortingsrepresentanter i det videre arbeidet med NTP?

– Vi vet at planleggingsarbeidet allerede er i ferd med å bli nedskalert. Dersom ikke planleggingen holder tempoet oppe, vil det allerede i år være klart at 2019 blir umulig, og i verste fall da også 2020/2021. Vil Buskerud Høyres representanter sørge for å sikre dette i det videre arbeidet med NTP, og i statsbudsjettene for 2018 og 2019?

Er dette akseptabelt?

– Det virker som all framdrift og planlegging var i godt gjenge helt fram til Bane NOR ble etablert. Ledelsen i Bane NOR sier nå offentlig at de foretrekker ordinært plantempo, altså stikk i strid med det som har vært regjeringens politikk og en av hovedambisjonene i Sundvolden-erklæringen. Er dette en arbeidsform Buskerud Høyre mener er akseptabel?

I og med at byggestart i 2021 eller 2022 i verste fall kan være forskjellen på «himmel og helvete» for våre prosjekter, håper vi spesielt at Trond Helleland som Høyres parlamentariske leder nå kan oppklare dette en gang for alle, og ikke bare bidra til enda mer usikkerhet og frustrasjon nok en gang.

LES OGSÅ: