Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt (H): Avsporing på Avtjerna?

Denne skissen viser hvordan E16 er planlagt i området ved Avtjerna. Nå har Jernbanedirektoratet konkludert med at de ikke anbefaler å lage stasjon på Ringeriksbanen i dette området. Illustrasjon: Statens Vegvesen/ViaNOVA

Denne skissen viser hvordan E16 er planlagt i området ved Avtjerna. Nå har Jernbanedirektoratet konkludert med at de ikke anbefaler å lage stasjon på Ringeriksbanen i dette området. Illustrasjon: Statens Vegvesen/ViaNOVA

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

At den faglige vurderingen ikke anbefaler stasjon på Avtjerna, betyr ikke at faren er over, skriver Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget.

DEL

LeserbrevSamferdselsdepartementet har bedt Fellesprosjektet Ringeriksbanen-E16 å utrede en stasjon på Avtjerna. En stasjon i dette området vil etter undertegnedes mening bety en skikkelig avsporing for Ringeriksbanen, fordi det vil sperre muligheten for å frakte gods på banen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen-E16 har nå sendt sin vurdering til departementet, og konkluderer med at stasjon på Avtjerna ikke er å anbefale. Rapporten er undertegnet Knut Sørgaard, som er leder for planprosess i fellesprosjektet.

Knut Sørgaard skal for øvrig informere Ringerike kommunestyre, og alle som følger møtet på nett eller fra galleriet, om strekningen Styggedalen – Hønefoss jernbanestasjon og Ve-krysset den 30. november.

Faren ikke over

At den faglige vurderingen ikke anbefaler stasjon på Avtjerna, betyr ikke at faren er over, sett fra Ringerikes side. Det er forståelig at Bærum kommune ønsker å få stasjon, men til syvende og sist er det politikerne på Stortinget som skal ta avgjørelsen. Et prosjekt som per dato er beregnet å koste 26 milliarder kroner må etter vår oppfatning bygges slik at samfunnsnytten blir størst mulig.

Det betyr at Ringeriksbanen må bygges slik at det også blir mulig å frakte gods på banen. Det synes ikke fornuftig å bygge bare for pendler- og persontrafikken. Skal det bygges stasjon på Avtjerna blir det i praksis umulig å kjøre godstog på Ringeriksbanen.

Veldig bratt

Problemet er stigningsforholdet. Uten stasjon på Avtjerna kan banen legges dypt under Krokskogen og med så liten stigning som mulig mellom Sandvika og Sundvolden.

Skal banen opp i dagen, blir stigningen for bratt for godstog.

Bygges Ringeriksbanen med 20 promille stigning for å få til en stasjon, vil dette trolig ligge fast for all fremtid, fordi det meste av linjen ligger i tunnel. Vedlikehold, hastighet og energiforbruk tilsier at det ikke bør være en stigning på 20 promille, heter det i vurderingen fra fellesprosjektet.

Klimaperspektivet

Ringeriksbanen handler også om Bergensbanens forkortelse. I et 100-200-års perspektiv vil det være vanskelig å tenke seg at det ikke skal gå gods på denne banen en gang i framtiden. Befolkningsvekst og økt velstand vil gi mer gods, og i et klimaperspektiv er det viktig at jernbanen blir en enda viktigere transportør av gods.

Bærum kommune ønsker boligutbygging på Avtjerna. Fellesprosjektet har vurdert ulike kollektivløsninger. Utredningen som er gjort, viser at reisetid og kollektivandel blir tilnærmet lik enten det bygges jernbanestasjon eller det blir satset på bussløsning til Sandvika. På grunn av muligheter for høyere frekvens med buss enn hva som er mulig med toget, er det mulig at trafikantene til og med kan komme bedre ut med bussbetjening enn med tog.

Samlet sett er det Bane NORs tilråding at Ringeriksbanen bygges med dyp linje, og at det ikke blir planlagt for en dagsone med stasjon på Avtjerna.

Undertegnede støtter Fellesprosjektet Ringeriksbanen-E16 i disse vurderingene, og håper selvsagt at Ringeriksbanen i fremtiden skal frakte både passasjerer og gods.

Biografi for Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags