Thomas Klingen: En enklere reisehverdag i Buskerud

Ringeriksbanen og ny E16.

Ringeriksbanen og ny E16. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– I alt har FrP i regjering styrket Buskerud med rekordhøye bevilgninger, skriver Thomas Klingen i Buskerud FpU i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggFremskrittspartiet prioriterer infrastruktur i regjering. Siden 2013 har Norge fått et taktskifte innen samferdsel, og Buskerud er intet unntak. FrP i regjering har fått viktige vei- og togprosjekter på dagsorden i Buskerud.

Siden FrP kom i regjering har viktige ferdselsårer som Rv 23, E134 og E16 fått store summer til realisering, for å gjøre hovedveiene sikrere, raskere og mer effektive. Samtidig skal veistandarden på hovedveiene i fylket forbedres kraftig. Regjeringen var tidlig ute med å avklare E134 som hovedvei mellom øst og vest, og har overoppfylt Nasjonal Transportplan.

Fylkesveiene i Buskerud, som viktige lokale bindeledd, har også fått en kraftig satsing. Regjeringen har gitt 62 millioner kroner til fylkesveiene. I alt har det også blitt billigere å være bilist, med reduserte avgifter og at bomstasjonen ved Oslofjordtunnelen har blitt fjernet av regjeringen, slik at en kan kjøre gratis over fjorden.

FrP i regjering har øket jernbanebevilgningene med 50 prosent, noe som resulterer at Ringeriksbanen er en del av intercitysatsingen. Regjeringen bevilget store summer til jernbanestrekningen, og i 2024 kan Hønefoss få høyhastighetsbane til Oslo. Ny E16 skal bygges som et fellesprosjekt, der det blir bygget motorvei i samme slengen – en kjempedeal for i Ringerike og hele Buskerud. De rødgrønne la prosjektet i glemmeboken, FrP i regjering leverer, og får ros av Ap-ordførere.

I tillegg har regjeringen gjort månedskortet for tog billigere mellom Drammen og Oslo, og Drammensbanen har fått et løft. Reisehverdagen skal bli bedre for pendlerne og de unge.

I alt har FrP i regjering styrket Buskerud med rekordhøye bevilgninger. Lokal- og riksveiene skal lukte asfalt, togene skal gå oftere og reisetiden minskes. Dette gir en enklere hverdag for yrkessjåfører, ungdommer og pendlere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags