Gå til sidens hovedinnhold

Liv Emma Thorsen: Hvor mange boliger må rives i Hole?

Artikkelen er over 5 år gammel

«Nå begynner folk å bli urolige for om de må flytte fra husene sine», skriver Liv Emma Thorsen i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mitt spørsmål til vår ordfører Per Berger er: Hvor mange boliger og bygninger som må rives, dersom vei og bane skal føres fram i de vedtatte traseene?

Holebygda ser ut til å stå overfor en lang anleggsperiode der det skal føres firefelts motorvei og jernbane gjennom bygda.

Traseene som er valgt vil gå tvers gjennom kommunesenteret Vik.

LES OGSÅ: Nye E16 i Hole: Kryss må bygges ut før innflytterne kommer

Det heter i plandokumentene at vei og jernbane vil gå i tunnel nordover etter kryssing av Kroksund på bro.

LES OGSÅ: Beboerne i Kroksund blir ikke hørt av veivesenet

Boringer har vist at grunnen i det planlagte tunnelområdet for både vei og jernbane er så løs at det er mest sannsynlig at de planlagte tunnelene ikke kan skytes gjennom Gjesvoldåsen og under Smiujordet, men må anlegges som kulvert. Det betyr at man må grave seg ned ovenfra for deretter å lukke tunnelen.

En rekke hus som ligger i de planlagte traséene vil måtte rives, et penere uttrykk er saneres. Området som i hovedsak vil rammes er Vik, men også annen bebyggelse lenger nord vil måtte forsvinne til fordel byggingen av en samfunnsøkonomisk ulønnsom jernbane.

Mitt spørsmål til vår ordfører Per Berger er: Hvor mange boliger og bygninger som må rives, dersom vei og bane skal føres fram i de vedtatte traseene?

Nå begynner folk å bli urolige for om de må flytte fra husene sine.

Kommentarer til denne saken