Kåre Bech: Ringeriksbanen - ved sju av dem

Litt trist må det være for de sju at ingen, ikke engang deres egne, har bemerket noen av de mange og «tunge» argumenter som bringes til torgs, skriver Kåre Bech i dette inlegget. Foto: Frode Johansen

Litt trist må det være for de sju at ingen, ikke engang deres egne, har bemerket noen av de mange og «tunge» argumenter som bringes til torgs, skriver Kåre Bech i dette inlegget. Foto: Frode Johansen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Ringerikes Blad 3. april har sju kjente næringslivsnavn fra Ringerike fått et tosiders oppslag om krav til oppstart av Ringeriksbanen. I dag går det ut spor fra Hønefoss i tre himmelretninger. Poenget er at det ikke kjøres fort nok. For å få opp farten må derfor et fjerde spor for høyhastighetsbane anlegges, ifølge de sju.

Hvor viktig er dette? Næringslivet (utenfor Hønefoss) har selv svart i et 27 siders hefte som heter «Næringslivets behov for framtidige transportløsninger» med undertittel «En oppsummering av næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018 – 2029».

BAKGRUNN: – Fortsatt lit til rikspolitikernes anstendighet

Flere tiltak

Under avsnittet «Hovedpunkter» står det om de viktigste tiltakene som må settes ut i livet på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen, Trønderbanen, Ofotbanen, IC-nettet på Østlandet må bygges ut med dobbeltspor til Lillehammer og Halden, og ny tunnel for tog i Oslo er avgjørende for en forbedring av togtrafikken i hele landet.

Som vi ser: Ingen har tenkt på Ringeriksbanen. Av andre jernbanesaker nevnes som viktige: Opprusting av Alnabru og det velkjente etterslepet av vedlikehold som har preget jernbanen i årevis. Heller ikke her er det funnet plass til noen ord om Ringeriksbanen. Litt trist må det være for de sju at ingen, ikke engang deres egne, har bemerket noen av de mange og «tunge» argumenter som bringes til torgs.

– Uetterrettelig

La meg her peke på noen uetterretteligheter:

Påstand: «Ingen av Bane NORs argumenter for å utsette jernbaneprosjektene på Østlandet er dessuten relevante for Ringeriksbanen / E16».

Svar: Når Ringeriksbanen skal koples på Askerbanen, krever det stans i trafikken på minst 6 måneder, det vil si at Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Spikkestadbanen må stenge i denne tiden.

Påstand: «Forkortelsen (Ringeriksbanen) vil i tillegg være et meget viktig bidrag til framtidens miljøvennlige transport».

Svar: Her slår de 7 følge med en sovende del av miljøbevegelsen som ennå ikke har oppdaget at vi med stormskritt går mot en utslippsfri bilpark. I dette bildet er toget den store forurenseren med sin veldige innsats i framstillingen av stål, betong og transport som aldri kan betales tilbake.

Påstand: «Når Bane NOR sier at de i mange prosjekter er på etterskudd i planleggingen, så gjelder det definitivt ikke våre prosjekter».

Svar: Her må de 7 ha adgang til hemmeligheter som ikke engang Bane NOR kjenner til. Å trekke inn Mossependelen som en del av løsningen på Ringeriksbanen, blir i overkant svevende. Saken er at uten ny Oslotunnel, ingen jernbane. Den nye tunnelen kan tidligst stå ferdig i 2032.

Hjelpe Oslo?

Hovedmålet med Ringeriksbanen var hensynet til å hjelpe Oslo, ifølge Silingsrapporten. Hvorfor skriver de 7 ikke noe om dette, men vier i stedet oppmerksomhet til Bergen og Hallingdal. Hvordan rimer dette med at de fleste stasjonene i Hallingdal er nedlagt?

Å korte ned kjøretiden til Bergen så det monner, er i overskuelig framtid et «fatamorganahåp». Saken er den at det tidligere hovedmålet nå er forlatt til fordel for denne formuleringen: «Samfunnsmålet er å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere Oslo». (Forslag til reguleringsplan/planbeskrivelse 9/2-18).

7. april ble det kjent at Bane NOR hadde signert kontrakter for 20–30 mrd. kr i forbindelse med innføring av nytt, landsdekkende signalanlegg. Kan det etter dette tenkes at Ringeriksbanen blir enda et fatamorgana?

Men i én sak skal jeg gi de 7 ros, de nevner ikke noen pris. Skulle denne bli kjent, ville historien om Ringeriksbanen havne som et arkivert papirarbeid på Jernbanemuseet i Hamar.

LES OGSÅ: Vil starte byggingen av Ringeriksbanen i 2022

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags