Nå er dansen i gang, kostnadsøkninger og utsettelse for Ringeriksbanen.

I planene til Intercity-strekningen har Ringeriksbanen laveste prioritet av de andre tre strekningene rundt Oslo.

LES OGSÅ: Derfor vil Bane Nor-lederen utsette Ringeriksbanen

Bakerst i køen

Sandvikalinjen har alltid stilt bakerst i køen som Intercity-strekning. De tre andre strekningene har stort potensial og størst trafikkgrunnlag og gir størst nytte for samfunnet og til de reisende. I dag går fulle tog i rushtiden, hvor en snarlig utbygging står øverst på listen.

Det blir derfor en lokalpolitisk ønskedrøm å tro at Ringeriksbanen kan komme høyere opp i køen, når Sandvikalinjen stiller i en nasjonal jumboplass.

Fredrik C. Hildisch

Røyse

 

Det er ikke merkelig

Tiltakshaver, for eksempel Statens vegvesen eller Bane Nor, har ikke peiling på hva infrastrukturprosjekter kommer til å koste, når de meldes inn i Nasjonal transportplan (NTP) eller i en annen langtidsprogramportefølje.

Det er ikke merkelig, fordi ingen har oversikt over innhold/omfang på tidspunktet prosjektet meldes inn.

Planprosessen kan endevende ethvert prosjekt. Detaljeringsgraden må være høy dersom kostnadsoverslaget skal komme i nærheten av byggesummen.

Det har sjefen for Bane Nor – konsernsjef Gorm Frimannslund – skjønt. Derfor må flere prosjekter utsettes i sin fulle bredde – før kaos oppstår i Intercity-prosjektene.

 

Et håpefullt skritt?

Mange har ventet på at en eller annen med faglig makt skulle sette foten ned – og si at nå er det nok – med et baneprosjekt gjennom ringeriksbygdene som til de grader ødelegger hus og hjem, natur, matjord og internasjonale våtmarker.

Er dette det første håpefulle skritt til å gi stoppordre på Sandvikalinjen?