«Verdens viktigste avis er den som skriver om det som skjer der du bor. Kortreiste nyheter er viktigere nyheter». Dette er hovedbudskapet i en helsides annonse om Ringerikes Blad og de ansatte.

Jeg er 100 prosent enig. Lokale nyheter er avgjørende når vi skal videreutvikle et lokalsamfunn. Hvis du ikke har relevant informasjon, er det vanskelig å delta i lokale prosesser. Lokalavisen er privilegert når det gjelder å formulere de utfordringene vi står overfor. Lokalavisen kan bidra til å strukturere folks oppfatninger.

Bemanning

Hvilke journalistfaglige forutsetning har så Ringerikes Blad (RB) for å være «vår viktigste avis»?

Av annonsen «Aldri har så mange lest Ringerikes Blad», som har stått i RB flere ganger, framgår at RB i dag har 19 ansatte og at 10 av disse er journalister.

Optimisme

I dag koker det av ideer og planer i vår region. Jeg er ingen pessimist, men min erfaring tilsier at alle kan neppe lykkes med sine prosjekter. Det er en framtidsoptimisme som jeg før ikke har opplevd maken til.

Både politiske, sivile og private krefter i kommunene, i fylkeskommunen og i aktuelle statlige organer er på banen.

Rolf Novsett

 

Helhet og funksjonalitet

Men fortsatt arbeider hver og en med sitt prosjekt. Det foreligger ikke noe oppdatert overordnet grunnlag for styring av aktørene.

Det er ingen helhetlig skisse av det lokalsamfunnet disse aktørene er i ferd med å bygge. Fellesskapets syn og vurderinger er ikke synliggjort. Det betyr at funksjonaliteten for de menneskene som blir berørt av det enkelte prosjekt ikke er spesielt førende. Vi kan derfor stå i fare for å bli overstyrt av kortsiktige økonomiske vurderinger av hvert enkelt prosjekt.

LES OGSÅ: Hender det du ler litt av Ringerikes Blad? Det gjør Ken – og nå har det blitt bok av det

Redaksjonelt fokus

I denne sammenheng er det spesielt viktig at RB ikke heier på alle, men styrker den undersøkende, analyserende, kommenterende og kritiske journalistikken.

RB bør fortsatt gi ros, men viktigst for oss lesere er bakgrunnsstoff og fakta. Vi har behov for frittstående journalistiske vurderinger av prosjektenes betydning for den helheten de inngår i. Den helheten vi alle er avhengig av.

Vi ønsker grunnlag for å kunne se hva som bør prioriteres – hva som bør komme først og sist og hva vi kan glemme nå.

Her bør redaktøren i RB fortsatt bruke og styrke sine journalistfaglige ressurser hvis RB skal innfri sine ambisjoner om å framstå som vår viktigste avis.