Ringerikes Blad er en lokalavis. Lokalavisenes styrke er knyttet til det lokale, og det er her Ringerikes Blad bør bruke sine ressurser. Utfordringen er å videreutvikle avisen, som en liberalkonservativ og partipolitisk uavhengig avis, i takt med lokalsamfunnets behov.

Jeg har tidligere kommentert redaktørens innlegg «Lokalavisen står aldri stille». I min kommentar stilte jeg spørsmål og ga uttrykk for behov for nærmere avklaringer.

Redaktøren, Bjørn H. Blaker fulgte opp med innlegget «Dette vil avisen stå for». Jeg er godt fornøyd med de svarene jeg har fått fra redaktøren. Ryddingen i potensielle selvmotsigelser som grunnlag for klargjøring av avisas «verdigrunnlag», tror jeg flere av leserne er tilfreds med.

Rolf Novsett

 

Åpen og troverdig avis

Redaktørens svar viser at lokalavisa vår ønsker å delta aktivt i samfunnsutviklingen på Ringerike. I dag framstår avisa som et talerør og tilrettelegger av kommunikasjon og samspill mellom ulike aktører i vår region. En åpen og troverdig avis med engasjerte medarbeidere. En anerkjent avis som folk lytter til. Det er bra.

Jeg kunne ha stoppet her, men «Lokalavisa står aldri stille» kan leses som en påstand og som en visjon. Leser vi «Lokalavisa står aldri stille» som en visjon, så mener jeg denne visjonen bør omskrives til «Ringerikes Blad i bevegelse». Noen vil mene at dette er spill med ord uten reell betydning, men la gå.

For å understreke hva jeg mener vil jeg benytte «et bilde» på hva som kan skje hvis avisa vår ikke er i bevegelse. På jakt etter nyheter, ny kunnskap og kompetanse med sikte på å opplyse oss, påvirke oss og samspille med oss som borgere og aktører.

 

Bildet er hentet fra øvelser i bøylehest. Øvelser i bøylehest starter med et innhopp, fortsetter med en rekke sirkulære og pendelliknende bevegelser, beinkretser, saksebevegelser og håndstående, og avsluttes med et avhopp. Øvelsene skal gjennomføres med strake bein.

Det avgjørende er at utøveren får til en bestemt fart på kroppens tyngdepunkt. Utøveren må da ha nødvendig muskelstyrke og teknikk for å kunne påvirke og utnytte de fysiske kreftene som virker på tyngdepunktet. Da vil øvelsen oppleves som en flytende og rytmisk bevegelse. Hvis utøveren ikke behersker disse kreftene faller han ned av hesten.

Samfunnsoppdrag

Helhet og perspektiver. I redaktørens «Nyttårshilsen» 30. desember 2017 gir han uttrykk for at «vi har en drøm om at 2018 er året hvor vi sammen viser at fellesskap er sterkere enn egoisme». Blaker er opptatt av en balanse mellom individualisme og fellesskap.

Han viser også til en rekke områder og prosjekter som kan komme til å få innvirkning på de fleste av oss i 2018. «By og tettstedsutviklingen» i vår region, «Fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen» og «Ringerike utvikling». For å nevne noen områder som avisa allerede har fulgt over lenger tid.

Det redaktør Bjørn H. Blaker er opptatt av, slik jeg ser det, er avisas selvstendighet og samfunnsoppdrag. Det er nyheter, artikler og meninger innen kultur, politikk og økonomi, som er avisas tyngdepunkt. Det er det journalistiske innholdet, de syn og vurderinger som framsettes, som er avisas muskler. Det er det nye grafiske designet som er avisas teknikk.

Proaktiv aktør

Slik jeg ser det, så er «Ringerikes Blad i bevegelse» en utfordring for oss alle. Avisa er således avhengig av oss alle - abonnentene, leserne, annonsørene og eierne. Sammen kan vi videreutvikle avisa som en betydningsfull aktør. Derfor er det viktig at flere mener noe knyttet til den utviklingen som pågår i avisa vår.

Det er vi som er engasjert innen områdene kultur, økonomi og politikk som sammen med redaksjonen bør få fart på avisas tyngdepunkt, muskelstyrke og teknikk for å kunne påvirke og utnytte de kreftene som virker på vekst og utvikling i vår region. Ringerikes Blad bør i denne sammenheng rette søkelyset på avisas forutsetninger for å kunne framstå som en «proaktiv aktør».

  • En naturlig og viktig aktør i vårt læringsmiljø, vår kultur, vårt næringsliv og vårt lokaldemokrati.
  • En aktør som ønsker å stimulere vår nysgjerrighet, vår søking etter informasjon og kunnskap og vår evne til kritisk refleksjon.
  • En aktør som handler ut fra forventninger knyttet til framtidige problemer, behov eller endringer.

Det handler om at flere finne sammen og bruker kreftene på å løfte i fellesskap, hvis vi skal få resultater vi alle kan ha glede av. Fritt sitert B.H. Blaker RB 30. desember 2017.

MEN noen må gå foran og vise vei, lyse opp det vi bør se, og ta initiativ der andre ikke vil eller kan.

Denne oppgaven bør i dagens situasjon fortsatt stå sentralt i Ringerikes Blads «samfunnsoppdrag», slik jeg ser det.