Dette er overskriften på en artikkel i Ringerikes Blad torsdag 11. januar 2018. Artikkelen er undertegnet Bjørn H. Blaker. Han er ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad.

«Det er ikke anledning til å stanse opp lenge av gangen i dagens medieverden», skriver han. Men hva er nytt, og hvorfor har avisen endret seg?

Artikkelen viser til at Amedia-avisene har fått ny grafiske design. Dette er gjort for at redaksjonen på en rasjonell og effektiv måte skal kunne produsere en avis der stoffet finner sin plass i et fastsatt rammeverk. I tillegg kan redaksjonen i den enkelte avis fortsatt utvikle sin lokalt tilpassede profil.

Endringene har medført at Ringerike Blad nå kan bruke mer ressurser på å vektlegge det journalistiske stoffet i avisa. Lokal- og oppsøkende journalistikk og formidling av dette stoffet i avisen.

Ringerikes Blad er i dag eid av «Amedia-Stiftelsen». Denne stiftelsen ble opprettet i februar 2016 av Sparebank stiftelsen DNB som kjøpte Amedia fra de tidligere eierne. Hensikten med oppkjøpet var å sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

«Amedia-stiftelsen» er Norges største utgiver av lokalmedier. Stiftelsen består av 62 abonnentaviser fra hele landet. Ringerike Blad en av de avisene som inngår i «Amedia stiftelsen».

LES OGSÅ: Ringerikes Blad leses av stadig flere: 400 nye digitallesere på tre måneder

I tilknytning til opprettelsen av «Amedia stiftelsen» ga direktør Andre Støylen i Sparebank stiftelsen DNB uttrykk for at «Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonslivet.» Støylen understreket videre at målet med kjøpet var å bidra til at avisene utvikle seg til beste for sine lokale miljøer. Påvirke de ansattes vilje og evne til omstilling og utvikling av avisens økonomiske handlingsrom.

Han var også opptatt av å sikre grunnlaget for utgivelsen av avisene, lokalavisenes selvstendighet og redaksjonelle frihet.

Redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad Bjørn H. Blaker, viser i denne sammenheng til at Ringerikes Blad er en liberalkonservative og partipolitisk uavhengig avis. Blaker slår til slutt fast at vi (Ringerike Blad) står aldri stille.

Blaker inviterer leserne til å si sine meninger om de endringene som er foretatt. Han er opptatt av å vite mer om hva den enkelte både ønsker og forventer fra Ringerikes Blad i tiden som kommer. Synspunktene kan få betydning for det som videre skal skje med utviklingen av avisen, skriver han.

For mange vil det sikkert være aktuelt å formidle synspunkter på den formen avisa nå har fått. Det synes jeg er OK. Men for mitt vedkommende er jeg mest opptatt av innholdet, avisens selvstendighet og redaksjonelle frihet.

Hva «avisen» vil stå for? Hva vil Ringerikes Blad vektlegge i sin formidling og kommunikasjon med sine abonnenter og lokalsamfunnet for øvrig.

Kort sagt Blaker, den redaksjonelle profilen og det journalistiske innholdet. Vektleggingen av stoffet i avisa sett i lys av Ringerikes Blad som en liberalkonservativ og partipolitisk uavhengig avis.

Dette vil avisen stå for

 

Å diskutere det endrede utseendet er OK, men det er langt viktigere med innholdet. Slik forstår vi Rolf Novsett sitt innlegg, og oppfordring til meg,

Novsett spør om hva Ringerikes Blad vil vektlegge i sin formidling og kommunikasjon med lokalsamfunnet, sett i lys av at Ringerikes Blad skal være en liberalkonservativ og partipolitisk uavhengig avis, slik vi skrev om for en tid tilbake.

Det er to potensielle selvmotsigelser vi må rydde av veien først. Det første er liberalkonservativ. Er det mulig å kombinere liberalisme og konservatisme?

Det tilsynelatende selvmotsigende er at verdigrunnlaget handler om frihet og menneskerettigheter på den ene siden, og konservatismen på den andre, hvor det handler om å bevare tradisjoner. Liberalkonservatismen handler om fremtidsoptimisme, og behovet for å forandre i takt med utviklingen, for derigjennom å kunne bevare den grunnleggende kjernen i tradisjonene og verdiene.

Denne ideologiske grunnmuren deler Ringerikes Blad med partiet Høyre, og Ringerikes Blad har også en historie med tette bånd til partiet. I dag er det det ikke slik.

Mens vi for 30 år siden hadde egne regler for Høyre i avisens spalter, behandler vi nå alle partier likt. Ringerikes Blad skal, som journalistikken, være helt fri og uavhengig. Det håper vi leserne opplever.

Hva betyr så alt dette for lesere og lokalsamfunn? Jo, det betyr at Ringerikes Blad skal framstå som en kritisk, men likevel grunnleggende positiv drivkraft. Vi skal bidra til å gjøre hverdagen for innbyggerne i Ringeriksregionen bedre. Vi skal drive klassisk og god journalistikk, og vi skal bygge på en positiv framtidstro. Samtidig er vi forkjempere av de tradisjonelle verdiene, men vi tror ikke konservering er veien å gå. Vi tror tradisjonelle verdier må videreføres gjennom samfunnsendring som sikrer at verdiene får en løpende tidsriktig form.

Grunnmuren er viktig, men det mest synlige i hverdagen vil forhåpentligvis være alt vi bygger oppå, med viktig, relevant journalistikk med redaksjonell frihet og integritet. Og vi oppfordrer våre samfunnsengasjerte lesere om å tipse oss, og snakke med oss, slik at vi kan dekke de viktigste og mest relevante sidene i lokalsamfunnet vårt.

Bjørn Harlad Blaker,
ansvarlig redaktør,
Ringerikes Blad