Vi må kunne kreve mer av busselskapet | Hilde Marie Steinhovden og Anne-Erita Berta (MDG)

KANDIDATER: Hilde Marie Steinhovden og Anne Erita Berta fra Miljøpartiet De Grønne

KANDIDATER: Hilde Marie Steinhovden og Anne Erita Berta fra Miljøpartiet De Grønne Foto:

Av

Lokale MDG-politikere mener at kollektivtilbudet må utvides. Les hele innlegget her.

DEL

Valg 2019: Debatt4. september 2017 skrev Brakars administrerende direktør, Terje Sundfjord et leserinnlegg i Ringerikes Blad, hvor han stolt beskrev en oppgang i antall reisende med bussen både mellom Hønefoss og Oslo, og på de lokale linjene innad i kommunen.

I møte med velgere blir vi stadig fortalt om opplevelsen av at det koster mer å kjøre buss til byen enn å ta bilen. Ved å benytte avgiftsfrie parkeringsplasser hevder mange velgere altså at det er billigere å velge bil, og at de kommer til å fortsette å prioritere bil over buss så lenge busstilbudet ikke tilbyr hyppigere avganger til lavere pris.

Med Brakar opplever flere at bussen har blitt dyrere, samtidig som antall avganger har blitt redusert. Det nevnes også at det er et problem at bussene ikke går ikke i skoleferiene.

Mange som kunne valgt buss opplever det som usikkert om de kan stole på busstilbudet når skolen har fri og bussen ikke kommer til vanlig tid. Tilbudet med at bussen reduserer avganger i skoleferiene gjør den til et tilbud for skolebarn, ikke for allmennheten.

I samtale med velgere både på Tyristrand, Jevnaker, Sokna og andre utkantområder, er begrunnelsen på hvorfor de velger bil over buss den samme: Det går ikke nok busser. Siste buss fra Hønefoss går for tidlig til at det er et reelt tilbud verken hjem fra jobb eller en middag på restaurant, kino eller andre kulturtilbud.

Flere nevner at busstilbudet i helgene oppleves som nærmest ikke-eksisterende og ingen som bor i disse områdene hevder at de kan belage seg på buss.

En av de tingene mange mennesker ser på når de velger å etablere seg i et område er om det har et godt og stabilt kollektivtilbud.

Vi har opplevd at flere velger å ikke flytte til utkantområder som Åsa fordi kollektivtilbudet ikke er godt nok.

Mange familier ønsker å bare ha én bil, og er derfor avhengig av et godt kollektivtilbud, selv om de bosetter seg på bygda. Det skal ikke være nødvendig å flytte dersom man av ulike grunner ikke har førerkort.

Dette er ikke holdbart; vi må kunne kreve mer av busselskapet!

Hvis bussen skal være et reelt tilbud, må befolkningen ha tillit til at den faktisk dukker opp, selv om skolebarn har høstferie, vinterferie, eller sommerferie. Bussen skal være et tilbud også til arbeidspendlere som tar bussen året rundt.

I møte med befolkningen opplever vi at mange ytrer at de ønsker å benytte seg av bussen dersom busstidene samsvarte med arbeidstiden. Det skal være enkelt å ta bussen og for at trenden skal snu, må arbeidspendlere mellom utkantområder og Hønefoss få et tilbud som utgjør en reell konkurranse mot privatbilen.

Kollektivtransport må være rask, punktlig, enkel og rimelig. Kollektivselskapet må derfor tilby mest mulig sømløse, integrerte transporttjenester gjennom samarbeid og kombinert prising med drosjer og andre tjenester. I distriktene er det særlig viktig med et behov- og brukerstyrt kollektivtilbud.

Vi i Miljøpartiet de Grønne, Ringerike ønsker derfor å innføre et utvidet kollektivtilbud som inkluderer internettbaserte tilkallingsløsninger som Flex-buss og bildeleordninger. Dette kan gjøre at buss og kollektive løsninger igjen blir det befolkningen i Ringerike og Viken velger!

Privatbilen blir ofte brukt som et argument for frihet. Det å ha et godt og tilgjengelig kollektivtilbud, er en enda større frihet. En frihet vi alle burde ha rett til, uavhengig av bosted!

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags