Tror avisen at velgerne i Ringerike er kunnskapsløse? | Dag Erik Henaug (H)

Av

Svaralternativene er helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig. Det gis ingen mulighet til å utdype svarene, skriver Dag Erik Henhaug (H).

DEL

LeserbrevRingerikes Blad skal lage sin egen valgomat som skal lanseres i midten av august. I den forbindelse har de framsatt en rekke påstander, og ber om at de forskjellige partiene besvarer disse. Svaralternativene er helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig. Det gis ingen mulighet til å utdype svarene. Svarfristen var 4. august.

Som praktisk talt monopolavis i Ringerike bør avisen kjenne et ansvar for, så langt som mulig, å formidle helheten i kommunens utvikling. Det gjør ikke avisen i dag, og påstandene vi blir bedt om å svare på i valgomaten bidrar på ingen måte heller. Helheten er naturligvis en følge av en rekke enkeltsaker, og vårt inntrykk er at avisen praktisk talt utelukkende skriver om det den mener er kontroversielle enkeltsaker.

Hva mener avisen med påstandene?

«Dersom veibyggingen er avhengig av bompenger, er det bedre å ha det som i dag», er en av påstandene man skal bruke et av de fire svaralternativene på. Hvilken veibygging er det avisen mener? Er det ny E16 Høgkastet – Hønefoss? Er det Vågård – Eggemoen? Er det veiutbygging i Hønefoss? Eller er det alle alternativene? Ny E16 og Vågård – Eggemoen er prosjekter som er avhengig av bompengefinansiering, mens vi er imot bompengering i Hønefoss.

En annen påstand er «Hønefoss skole bør bestå». Mener avisen at driften ved Hønefoss skole skal videreføres etter at Ullerål skole er ferdigbygd? Hvilke konsekvenser vil det eventuelt ha for driften av alle de andre skolene i Ringerike? Eller er påstanden at bygningen Hønefoss skole bør tas vare på? Her må det prioriteres, og vi vil beholde Hønefoss skole som en framtidig sentrumsskole, også bør det finnes en fornuftig bruk av bygningen i mellomtiden.

Handel utenfor sentrum

«Etablering av (detalj) handel utenfor sentrum, for eksempel på Hvervenkastet og Hvervenmoen er positivt for byutviklingen», er også en påstand det er gode grunner til å diskutere utdypende. Det er de siste årene skapt hundrevis av arbeidsplasser på Hvervenmoen, og AKA har fått butikkjeder til å etablere seg der som ellers ikke hadde vært her. Videre trekker næringsparken kunder fra et stort omland, og omsetningen har slått alle prognoser.

Det bidrar også til å hindre handelslekkasje, for eksempel til Sandvika. Men det er også sånn at handel på Hvervenkastet og Hvervenmoen trekker kunder ut av byen. Et naturlig spørsmål bør være; Hva gjør handelsstanden i sentrum for å få tak i kundene som kommer til Ringerike (Hvervenmoen/Hvervenkastet)? Hva med kulturaktiviteter, markedsaktiviteter på et yrende Søndre torg? Hva med matebusser til sentrum?

«Datasentre bør forbys», er en påstand det er vanskelig å ta alvorlig! Hva mener RB med denne påstanden? At internett bør legges ned? At smarttelefoner skal forbys? Banktransaksjoner bør bli manuelle igjen? Ut med all netthandel? Eller mener avisen datasentre som driver med utvinning av kryptovaluta?

Under landsgjennomsnittet

Dette er et lite utvalg av påstandene. Hovedpoenget er at samfunnsutvikling er sammensatt og komplisert, noe folk flest er klar over. Ringerikes Blad burde etter mitt skjønn lage artikler om hvorfor medianinntekten til en familie i Ringerike ligger ca. 40.000 kroner under landsgjennomsnittet.

Hvilken betydning har det for byutvikling/handel? Hvilken betydning har det for det kommunale økonomiske handlingsrommet? Hvilken betydning har det for de mer enn 600 barna i kommunen som lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen? Hva bør prioriteres høyest?

For øvrig kunne avisen tatt seg bryet med å lese de forskjellige partienes programmer, og på den måten laget en mye bedre valgomat. Ringerike Høyre sitt program er klart og tydelig på at vi må prioritere næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

Vi kan ikke fortsette å henge så langt etter på inntektssiden som vi gjør nå. Flere av de andre partiene lover å bruke mer på det meste, det er rett og slett å kaste blår i øynene på folk.

LES OGSÅ: Dag Henaug (H): Vekst og utvikling i Ringerike

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags