Må øke antall myke trafikanter | Asle Dahl

Av

Mens vi venter på gang- og sykkelveier, kan vi kaste et blikk på situasjonen for trafikanter som har Rv35 som lokal vei.

DEL

MeningerPå strekningen Bure-Nakkerudkrysset (420 m) er det åtte husstander som er henvist til veikantene når de fra sin utkjørsel skal gå til postkasse, bussholdeplass, lufte bikkja eller besøke en nabo.

Mange kombinerer kveldsturen nedover fylkesvei 182 mot fjorden til Bure, men snur – det blir for farlig å fortsette på Rv35 opp til krysset, spesielt når det mørkner.

I 1980-årene kjøpte Statens vegvesen 2 meter grunn på hver side for å utbedre grøfter, lette brøyting og anlegge skuldre. Arbeidet pågikk i flere år, men bevilgningen strakk ikke til.

Flere steder er skuldrene 0.7 – 1 meter fra hvit linje, litt lenger ut kommer en asfaltkant som gjør det vanskelig for fotgjengere å balansere.

Veivesenets håndbok anbefaler 1,5 meter på begge sider som et alternativ til gang og sykkelvei. Det skal ikke mye til av fyllmasse før skuldrene her blir så brede, og fotgjengerne kan ferdes tryggere.

Et stykke opp i bakken er det skiltet 60 km fartsgrense, noe få motoriserte tar hensyn til. Trafikken har økt fra 5.500 biler pr. døgn (Vikersund) i året i 1995 til 6.900 i 2016. Antallet tunge kjøretøy fra 12,6 prosent til 16,7. Vogntog på 25 meter eller lengre skaper et luftrykk ved passering der gående gjør best i å snu ryggen til og stå stille.

Folkehelsekommunen Ringerike skriver at den vil lage gode sykkel og gangstier der folk ferdes (Folkehelsemeldingen 2012-30, s. 27)

Den grønne politikken har gitt flere stillegående og utslippsfrie biler på veiene. Er det ikke også et mål å øke antallet myke trafikanter?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags